Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Dramatické zmeny v poľnohospodárskych postupoch – treba udržať krok s klimatickými zmenami

07-09-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Lancaster University)

Podľa výskumu zverejneného tímom pod vedením Lancaster University budú potrebné značné zmeny v poľnohospodárskych postupoch, aby sa vyrovnal nárast straty živín v dôsledku klimatických zmien. V záujme boja proti opakovaným, škodlivým udalostiam počasia, ktoré zbavujú poľnohospodársku pôdu živín, poľnohospodári už prijímajú opatrenia na zachovanie pôdy tam, kde je to potrebné.
Na základe výskumu pôdy a vyplavením živín pôsobením živelných vplyvov výskumníci varujú, že straty fosforu sa v dôsledku klimatických zmien zvýšia, pokiaľ to nebude zmiernené veľkými zmenami poľnohospodárskych postupov. Tieto zmeny by mohli zahŕňať racionálnejšie používanie hnojív vrátane stratégií efektívnejšieho využívania pôdneho fosforu alebo fyzikálnych opatrení na zníženie strát živín z polí.

Teplejšie, vlhké zimy predpovedané pre budúcnosť povedú k zvýšeniu fosforu prenášaného z poľnohospodárskej pôdy do riek a nakoniec do oceánov. Hoci poľnohospodári už robia čo môžu, aby zabránili týmto stratám, aktuálne prijaté opatrenia nie sú pravdepodobne dosť dostatočné na vyrovnanie očakávaného nárastu v dôsledku zmeny klímy. Živiny, ako je fosfor a dusík, sú nevyhnutné pre rast plodín a zvierat, ale nadbytok živín spôsobuje množenie rias v riekach a jazerách. Riasy znižujú obsah kyslíka vo vode a jeho nedostatok spôsobuje úhyn rýb a iných organizmov a vyžadujú nákladnú sanáciu zo strany vodárenských spoločností.

Obr.1:

Obr. 1: Eutrofizácia v sladkovodnom jazere (a) oligotrofné jazero alebo jazero s nízkym obsahom živín; hustota rias (zelené) je nízka, voda je čistá; (b) do vodného toku sa pridáva fosfor a vstupuje do jazera; rast rias je stimulovaný; vytvára sa ich hrubá vrstva; (c) vrstva rias sa stáva takou hustou, že riasy pri dne odumierajú; baktérie sa živia odumretými riasami a spotrebovávajú kyslík; ryby hynú v dôsledku nedostatku kyslíka
zdroj: http://www.enviro-edu.sk/?page=environmentalne_problemy/eutrofizacia

Hnojivá a hnoj vyplavené pri búrkach sú hlavným zdrojom živín, pričom viac ako 60 % dusíka a 25 % fosforu v našich riekach pochádza z poľnohospodárstva. V prípade letných búrok, tieto víchrice neznamenajú výrazný rozdiel v stratách fosforu. Štúdia poukázala na to, že hlavným faktorom zvyšujúcim budúce straty fosforu bude predpokladaný nárast zimných zrážok.

Journal Reference: M. C. Ockenden, M. J. Hollaway, K. J. Beven, A. L. Collins, R. Evans, P. D. Falloon, K. J. Forber, K. M. Hiscock, R. Kahana, C. J. A. Macleod, W. Tych, M. L. Villamizar, C. Wearing, P. J. A. Withers, J. G. Zhou, P. A. Barker, S. Burke, J. E. Freer, P. J. Johnes, M. A. Snell, B. W. J. Surridge, P. M. Haygarth. Major agricultural changes required to mitigate phosphorus losses under climate change. In Nature Communications, 2017; 8 (1)

Spracoval: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.