Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Rada podporuje celoeurópsku značku dobrých životných podmienok zvierat

16-12-2020

Rada schválila závery týkajúce sa označenia dobrých životných podmienok zvierat pre celú EÚ. V nich sa zdôrazňuje hlavný cieľ : zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat pre čo najväčší počet zvierat určených na výrobu potravín.  Rada vyzýva Európsku komisiu, aby predložila návrh na celoeurópsku značku dobrých životných podmienok zvierat pre potraviny vyrobené v súlade s normami dobrých životných podmienok zvierat vyššími, ako sú tie stanovené v právnych predpisoch EÚ.

Ministri podporili požiadavky spotrebiteľov na ľahké rozpoznanie potravín vyrobených podľa prísnejších noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a vyzvali na zohľadnenie konkrétnych kritérií pri vytváraní označenia pre celú EÚ. 

Ministri okrem iného zdôraznili potrebu:

  • ísť nad rámec súčasných právnych požiadaviek EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, 
  • postupne zahrnúť všetky druhy hospodárskych zvierat do označovania zahŕňajúceho celý ich život (vrátane dopravy a zabitia) a
  • zabezpečiť súhru s existujúcimi označeniami. 

 Výťah a preklad originálu

Zdroj:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/15/council-supports-eu-wide-animal-welfare-label/