Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Európska reflexná skupina pre bravčové mäso mala svoje úvodné zasadnutie

11-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

EÚ je druhým najväčším svetovým producentom bravčového mäsa a najväčším vývozcom bravčového mäsa a výrobkov z neho. Keďže toto odvetvie čelí niekoľkým výzvam, Európska komisia zriadila Európsku reflexnú skupinu pre bravčové mäso, aby preskúmala všetky aspekty odvetvia s cieľom zabezpečiť jeho udržateľnosť a odolnosť zo sociálno-ekonomického, environmentálneho, klimatického hľadiska a z hľadiska zdravia a dobrých životných podmienkach zvierat.

Sektor bravčového mäsa už niekoľko mesiacov čelí vážnym ťažkostiam v dôsledku kombinácie viacerých negatívnych faktorov, konkrétne sanitárnych obmedzení ovplyvňujúcich spotrebu mimo domova v súvislosti s COVID-19, spomalenia vývozu do Číny, ďalšieho šírenia afrického moru ošípaných do viacerých krajín EÚ a zvýšenia vstupných nákladov. Ruská invázia na Ukrajinu má ďalší vplyv na tento sektor vzhľadom na potrebu krmiva pre zvieratá a potrebu nájsť iné trhy pre európsky vývoz bravčového mäsa.

Posilnenie sociálno-ekonomickej odolnosti odvetvia, najmä vo vzťahu k dovážaným rastlinným bielkovinám, je potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Vyžaduje si to hĺbkovú analýzu, keďže súčasné ťažkosti presahujú sezónne výkyvy cyklu ošípaných. Preto komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Janusz Wojciechowski zvolal na 10. marca úvodné stretnutie.

Európska reflexná skupina pre bravčové mäso, podporovaná útvarom poľnohospodárstva Európskej komisie, má formu spoločných stretnutí Skupiny pre občiansky dialóg pre živočíšne produkty (sekcia bravčové mäso), na ktorej sa stretávajú zainteresované strany, a Expertnej skupiny Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov (sekcia živočíšne produkty) zhromažďujúcej národných expertov zo všetkých členských štátov.

Okrem tohto úvodného stretnutia je do konca roka naplánovaných päť stretnutí. Každé stretnutie bude venované konkrétnej téme a správy budú zverejnené. Správa zo stretnutia bude obsahovať nielen názory vyjadrené rečníkmi, ale aj externé príspevky zaslané e-mailom.

Päť správ zo stretnutí sa pretaví do záverečnej správy s možnými odporúčaniami, ktoré budú predložené začiatkom roku 2023.

Prvé plenárne zasadnutie sa uskutoční online 6. apríla 2022. Bude venované sociálno-ekonomickej dynamike odvetvia. Nasledujúce stretnutia sa budú zaoberať environmentálnymi a klimatickými výzvami odvetvia, ako aj otázkami zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/european-pigmeat-reflection-group-holds-its-kick-meeting-2022-mar-10_en