Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hydina

Probiotiká vo výžive hydiny

14-10-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré pri správnom podaní poskytujú hostiteľovi zdravotné výhody. Používanie probiotík v chove hydiny sa v priebehu rokov neustále zvyšovalo v dôsledku vyššieho dopytu po hydine bez antibiotík.

Cieľom autorov systematického prehľadu bolo predstaviť a vyhodnotiť účinky probiotík na využitie živín, rast a znášku, črevnú histomorfológiu, imunitu a črevnú mikroflóru hydiny. Elektronické vyhľadávanie bolo uskutočnené pomocou relevantných kľúčových slov.

Vyhodnotených bolo sedemnásť bežne používaných probiotických druhov z hľadiska ich vplyvu na produkciu a zdravie čriev hydiny za existujúcich komerčných výrobných podmienok.

Výsledky ukázali, že doplnenie probiotík môže mať nasledujúce účinky:

(1) úprava črevnej mikrobiálnej flóry,

(2) stimulácia imunitného systému,

(3) zníženie zápalových reakcií,

(4) prevencia kolonizácie patogénov,

(5) zvýšenie rastu,

(6) zmena ileálnej stráviteľnosti a koeficientu zjavnej stráviteľnosti celkového traktu

(7) zníženie vylučovania amoniaku a močoviny.

Probiotiká teda môžu slúžiť ako potenciálna alternatíva k antibiotickým rastovým stimulátorom v chove hydiny. Výsledok môžu ovplyvniť faktory ako zdravotný stav čriev hydiny, úroveň probiotickej inklúzie,  inkubačné podmienky, krmivo a kvalita vody.

Abstrakt a preklad 

Zdroj:

Jha, R.; Das, R.; Oak, S.; Mishra, P. Probiotics (Direct-Fed Microbials) in Poultry Nutrition and Their Effects on Nutrient Utilization, Growth and Laying Performance, and Gut Health: A Systematic Review. Animals 2020, 10, 1863.

https://www.mdpi.com/2076-2615/10/10/1863