Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Syndróm uľahnutia kráv

08-03-2023
Kováč, G.; Kováč, M.; Halas, Š; Vozár,T. | [email protected]
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice
(zdroj: Roľnícke noviny 3/2023, str. 16-17; 4/2023, str. 20-21)