Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Zelenina

Národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny na roky 2022 – 2025

05-09-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)