Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Zelenina

Vplyv rôznych kombinácií červeného a modrého LED osvetlenia na rastové parametre a obsah pigmentu v klíčnych rastlinách rajčín pestovaných in vitro

21-11-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Cieľom tejto štúdie bolo vyhodnotiť rastové vlastnosti a obsah pigmentu v prípade klíčnych rastlín rajčín pestovaných pri rôznom pomere červeného (661 nm) a modrého (449 nm) LED svetla. Boli použité nasledovné kombinácie osvetlenia:

Pomer červeného a modrého svetla       5:01
Pomer červeného a modrého svetla       10:01
Pomer červeného a modrého svetla       19:01
100% červené svetlo

Hustota toku fotosynteticky aktívnych fotónov bola 120 ±5 μmol/m2.s a fotoperióda rastovej komory 16/8 h (deň/noc).

Klíčne rastliny rajčín boli pestované v rastovej komore šesť týždňov. Ukázalo sa, že mali vyššiu intenzitu fotosyntézy, vyšší obsah pigmentu, vyššie rastové parametre (napr. počet listov, plocha listov, počet výhonkov, počet koreňov, dĺžka koreňov, sušina a čerstvá hmota) a vyššiu mieru prežitia pri osvetlení červené a modré svetlo v pomere 10:01.

Klíčne rastliny mali minimálne trojnásobne nižšiu intenzitu fotosyntézy ako aj výrazne nadmerné predĺženie stonky pre 100% červenom osvetlení.

Pomer červeného a modrého svetla 10:01 ukázal výborné výsledky vo všetkých rastových parametroch. Znamená to, že optimálne osvetlené prostredie zlepšuje populáciu klíčnych rastlín rajčín pestovaných in vitro.

Zdroj:

Naznin, M.T.; Lefsrud, M.; Azad, M.O.K.; Park, C.H. Effect of Different Combinations of Red and Blue LED Light on Growth Characteristics and Pigment Content of In Vitro Tomato Plantlets. Agriculture 2019, 9, 196.

https://www.mdpi.com/2077-0472/9/9/196