Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Biogénne amíny v slovenskom víne

12-01-2022
Katarína Ďurčanská1; Katarína Hanková2; Lenka Siteková2; Jaroslava Kaňuchová Pátková1 | [email protected]
1 Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska; 2 Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Oddelenie kvapalinovej chromatografi e