Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Listina registrovaných odrôd pre rok 2021

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 27/2021)