Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Vodné zdroje pre poľnohospodárstvo - kríza alebo prebytok?

10-08-2021
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra krajinného inžinierstva
(zdroj: Naše pole 7/2021, str. 46-48)

  • Vodné zdroje pre poľnohospodárstvo - kríza alebo prebytok? (2.12 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť