Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové odrody horčice bielej

22-09-2021
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
ÚKSÚP v Bratislave

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), odbor odrodového skúšobníctva, schválil na odrodovej komisii v marci 2021 registráciu nových odrôd horčice bielej (Sinapis alba L.) Olga a Otava. Tieto novinky v sortimente registrovaných odrôd horčice bielej budú prínosom pre dopestovanie kvalitného semena na potravinárske účely a na využitie ako medziplodina. Obidve horčice boli zaregistrované po dvoch rokoch štátnych odrodových skúšok.

Obr.

Obr.: Pohľad na pokusy s horčicou bielou

Olga je stredne skorá žltosemenná odroda horčice bielej s vegetačnou dobou na úrovni odrôd Andromeda a Veronika. Rastliny má  vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Priemerná úroda semena bola 1,53 t/ha. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 5,53 g. Obsah oleja v sušine semena bol 28,1 %. Odroda mala dobrý zdravotný stav, vykazovala strednú odolnosť proti napadnutiu čerňou repkovou, fómovou hnilobou a sklerotíniovou hnilobou, dobrú odolnosť proti napadnutiu plesňou sivou. Olga  dosahuje dobré a vyrovnané  úrody vo všetkých pestovateľských oblastiach. Odroda je určená na produkciu semien pre potravinárske využitie.

Udržiavateľ: OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, ČR
Zástupca v SR: -

Otava je stredne skorá žltosemenná odroda horčice bielej s vegetačnou dobou na úrovni odrôd Andromeda a Veronika. Rastliny má  vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Priemerná úroda semena bola 1,37 t/ha. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 5,47 g. Obsah oleja v sušine semena bol 28,4 %. Odroda mala dobrý zdravotný stav, vykazovala strednú odolnosť proti napadnutiu čerňou repkovou, fómovou hnilobou, sklerotíniovou hnilobou a plesňou sivou. Otava  dosahuje dobré a vyrovnané  úrody vo všetkých pestovateľských oblastiach. Odroda je určená na produkciu semien pre využitie ako medziplodina.

Udržiavateľ: OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, ČR
​Zástupca v SR: -

Tabuľka: Výsledky z rokov 2019 – 2020 horčica biela

Tabuľka