Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové odrody repky olejky ozimnej

07-09-2021
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
ÚKSÚP v Bratislave

​Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok navrhol na registráciu nové odrody repky olejky ozimnej. Sortiment odrôd ozimnej repky sa rozšíril o 37 nových materiálov, z ktorých sú iba dve klasické líniové odrody Bradley a HOLP101. Odroda HOLP101 je výnimočná repka, olej sa vyznačuje nízkym obsahom polynenasýtených mastných kyselín a má tak ďaleko vyššiu oxidačnú stabilitu. Tento olej sa dá využiť v oblasti priemyslovej výroby, kde je vyžadovaná vyššia termostabilita, alebo v potravinárstve, kde sa kladie dôraz na predĺženú trvanlivosť, či oxidačnú stabilitu u olejov využívaných k opakovanému smaženiu.

Obr.

V sortimente clearfieldových repiek pribudli hybridy s rezistenciou na účinnú látku imazamox: CWH384, Beatrix CL, DK Imove CL, LG Cecilia CL, LG Constructor CL, PX139 CL. Žiadatelia o registráciu uvádzajú rezistenciu voči rase Rlm 7 Phoma lingam pri  nových hybridoch: CWH384, DK Imove CL, Beatrix CL, Desperado, DK Exbury, PT299, PT300, rezistenciu voči TuYV – vírusovej žltačky kvaky: Aganos, LG Altano, LG Antigua, LG Aviron, LG Cecilia CL, LG Constructor CL, Beatrix CL, Desperado, DK Exbury, Scotch, Herakles, WOSR571. Rezistenciu voči Cylindrosporium concentricum udávajú žiadatelia pri hybridoch PT299, PT301, PT304 a toleranciu k Sclerotinia sclerotiorum pri PT303, PT304, PX136.Po druhý krát je zaregistrovaný hybrid odolný voči Plasmodiophore brassicae – nádorovitosti kapustovitých rastlín a to hybrid CWH384. Všetky nové hybridy dosahujú dobré a vyrovnané úrody semena v pôdno-klimatických podmienkach Slovenska. Repky CWH384, ES Amaretto, ES Gracio a Haugustina boli zaregistrované po troch rokoch skúšok, ostatné repky po dvoch rokoch skúšok. Registrácia bola predĺžená odrode Canti CS na ďalších 10 rokov.

V štátnych odrodových skúškach dosiahli vysoké úrody semena hybridy ES Amaretto, ES Latino, ES Desirio, LG Antigua, DK Exbury, Aganos, PT300, WOSR571, vysokú úrodu oleja z hektára mali ES Amaretto, ES Latino, ES Desirio, LG Antigua, PT300, veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu sa vyznačovali polotrpasličie hybridy, ďalej ES Gracio, Aganos, PT304, WOSR571. Vysoký obsah oleja mali hybridy Hodysse, Hostine, PT300, PT299, PT301, PT302. Zdravotný stav repiek bol dobrý. Hodnotenie prezimovania rastlín počas skúšok bolo u všetkých nad 90 %, pod 90 % nebola ani jedna odroda. Dosiahnuté výsledky úrod hybridov registrovaných po troch rokoch skúšok sa porovnávali na priemer kontrolných hybridov Alabama a Alvaro KWS. Dosiahnuté výsledky úrod hybridov registrovaných po dvoch rokoch skúšok sa porovnávali na priemer kontrolných hybridov Alverson a Dalton, klasické odrody mali kontrolnú odrodu Crosby a polotrpasličie hybridy sa porovnávali na polotrpasličí hybrid PX126.

Popisy nových odrôd repky olejky ozimnej

 Aganos

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

Aganos je neskorší hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 111,3 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 5,17 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 42,6 % a obsah glukozinolátov stredný 13,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

 Beatrix CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox.  

Beatrix CL je neskorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 104,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 3,75 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,9 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena zvlášť v repárskej pestovateľskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV a rezistenciu voči Phoma Rlm 7.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

Bradley

Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

Bradley je neskoršia odroda ozimnej repky. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 100,2 % na priemer kontrolnej odrody. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,95 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,0 % a obsah glukozinolátov stredný 12,1 mikromolov/g semena. Odroda dosahuje dobré úrody semena v kukuričnej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH&CoKG, Rakúsko
Zástupca v SR: SAATBAU Slovensko, s.r.o., Trnava

CWH384

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox. 

CWH384 je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 95,6 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má stredne veľké až menšie, hmotnosť tisíc semien bola 4,12 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 42,8 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 18,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu voči nádorovitosti kapustovitých rastlín a toleranciu k fóme lingam.

Udržiavateľ: MONSANTO SAS, Francúzsko
Zástupca v SR: MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

Desperado

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

Desperado je neskorší hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 105,8 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 3,63 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,5 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,4 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV a rezistenciu voči Phoma Rlm 7.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

DK Exbury

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov.

DK Exbury je neskorší hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 111,8 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 3,90 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,9 % a obsah glukozinolátov stredný 14,3 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV a rezistenciu voči Phoma Rlm 7.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

DK Imove CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox.  

DK Imove CL je neskorší hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 100,2 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,32 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 43,0 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena v zemiakarskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má toleranciu voči Phoma lingam.

Udržiavateľ: MONSANTO SAS, Francúzsko
Zástupca v SR: MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

ES Amaretto

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov.

ES Amaretto je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 111,2 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,73 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,2 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 18,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky.

Udržiavateľ: Euralis Semences, Francúzsko
Zástupca v SR: EURALIS Saaten, Nemecko

ES Desirio

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

ES Desirio je neskorší hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 111,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,33 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,6 % a obsah glukozinolátov stredný 12,9 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky.

Udržiavateľ: Euralis Semences, Francúzsko
Zástupca v SR: EURALIS Saaten, Nemecko

ES Gracio

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov.

ES Gracio je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 110,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,31 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,0 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 18,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky.

Udržiavateľ: Euralis Semences, Francúzsko
Zástupca v SR: EURALIS Saaten, Nemecko

ES Latino

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

ES Latino je neskorý hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 112,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,65 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,8 % a obsah glukozinolátov stredný 12,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky.

Udržiavateľ: Euralis Semences, Francúzsko
Zástupca v SR: EURALIS Saaten, Nemecko

ES Performo

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

ES Performo je neskorší hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 108,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,40 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,3 % a obsah glukozinolátov stredný 12,9 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky.

Udržiavateľ: Euralis Semences, Francúzsko
Zástupca v SR: EURALIS Saaten, Nemecko

Happle

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov.

Happle je neskorší hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 103,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,54 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,0 % a obsah glukozinolátov stredný 14,5 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena zvlášť v zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: KWS MOMONT SAS, Francúzsko
Zástupca v SR: -

Haugustina

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim  obsahom glukozinolátov.

Haugustina je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 101,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,58 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 43,8 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena zvlášť v repárskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: KWS MOMONT SAS, Francúzsko
Zástupca v SR: -

Haya

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

Haya je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 100,2 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 3,80 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,3 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,9 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena zvlášť v repárskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: KWS MOMONT SAS, Francúzsko
Zástupca v SR: -

Herakles

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov.

Herakles je neskorší hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 102,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 3,69 g. Obsah oleja v sušine semena nízky 43,9 % a obsah glukozinolátov stredný 12,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, zvlášť v zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: NPZ Hans Georg Lembke KG, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

Hodysse

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

Hodysse je neskorý hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 107,8 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,98 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,7 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena zvlášť v repárskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: KWS MOMONT SAS, Francúzsko
Zástupca v SR: -

HOLP101

Odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim   obsahom glukozinolátov. Odroda je typu HIOLL, v osive má znížený obsah kyseliny linolénovej a linolovej a zvýšený obsah kyseliny olejovej.

HOLP101 je neskoršia odroda ozimnej repky. Rastliny má nízke s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 70,0 % na priemer kontrolnej odrody. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,79 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 40,8 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,4 mikromolov/g semena. Odroda dosahuje nižšie úrody semena v pestovateľských oblastiach repky.

Udržiavateľ: OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Česká republika
Zástupca v SR: -

Hostine

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

Hostine je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 105,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,68 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,5 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena zvlášť v repárskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: KWS MOMONT SAS, Francúzsko
Zástupca v SR: -

Kasalla

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

Kasalla je neskorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 107,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 4,13 g. Obsah oleja v sušine semena nízky 43,7 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 16,2 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena, zvlášť v kukuričnej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: NPZ Hans Georg Lembke KG, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

LG Altano

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

LG Altano je neskorší hybrid. Rastliny má vysoké so stredne  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 103,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,42 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 41,9 % a obsah glukozinolátov stredný 13,7 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

LG Antigua

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

LG Antigua je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 113,2 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,75 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,5 % a obsah glukozinolátov stredný 13,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

LG Aviron

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

LG Aviron je neskorý hybrid. Rastliny má vysoké so stredne  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 105,3 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,80 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 43,6 % a obsah glukozinolátov stredný 12,5 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, vysoké v repárskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

LG Cecilia CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov. Je to modifikovaná forma klasického hybridu Anniston rezistentný k účinnej látke imazamox. 

LG Cecilia CL je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 103,1 % na priemer klasického hybridu Anniston. Semeno má stredné, hmotnosť tisíc semien bola 4,31 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 43,9 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,7 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

LG Constructor CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox. 

LG Constructor CL je neskorší hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 102,9 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,31 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 43,4 % a obsah glukozinolátov stredný 14,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré a vyrovnané úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach repky. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, o. z. Slovakia, Lučenec

PT299

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym   obsahom glukozinolátov.

PT299 je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 100,4 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,50 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 47,3 % a obsah glukozinolátov nízky 9,5 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena v kukuričnej a repárskej pestovateľskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má toleranciu k Phoma a Cylindrosporium.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L., Francúzsko
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o., Prievidza

PT300

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

PT300 je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,7 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 5,07 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 48,0 % a obsah glukozinolátov stredný 10,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, vysoké v repárskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má toleranciu k Phoma.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L., Francúzsko
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o., Prievidza

PT301

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

PT301 je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 101,0 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,29 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,3 % a obsah glukozinolátov stredný 12,9 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena v repárskej pestovateľskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má toleranciu k Cylindrosporium.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L., Francúzsko
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o., Prievidza

 PT302

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym   obsahom glukozinolátov.

PT302 je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 103,0 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,43 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,3 % a obsah glukozinolátov nízky 9,1 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena v repárskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L., Francúzsko
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o., Prievidza

 PT303

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym   obsahom glukozinolátov.

PT303 je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 103,9 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 4,14 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,6 % a obsah glukozinolátov nízky 9,5 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena v repárskej pestovateľskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má toleranciu k Sclerotinia.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L., Francúzsko
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o., Prievidza

PT304

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym   obsahom glukozinolátov.

PT304 je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 103,0 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,39 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,8 % a obsah glukozinolátov nízky 9,5 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena v repárskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má toleranciu k Sclerotinia a Cylindrosporium.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L., Francúzsko
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o., Prievidza

PX136

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

PX136 je skorý polotrpasličí hybrid. Rastliny má nízke s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,5 % na priemer kontrolného hybridu. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 4,01 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 43,8 % a obsah glukozinolátov stredný 10,2 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena v zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má toleranciu k Sclerotinia.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L., Francúzsko
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o., Prievidza

PX138

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

PX138 je stredne skorý polotrpasličí hybrid. Rastliny má nízke s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 106,6 % na priemer kontrolného hybridu. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,50 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,0 % a obsah glukozinolátov stredný 13,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena zvlášť v repárskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L., Francúzsko
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o., Prievidza

PX139 CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym   obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox. 

PX139 CL je stredne skorý polotrpasličí hybrid. Rastliny má nízke s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 101,2 % na priemer kontrolného hybridu. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 4,07 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 43,3 % a obsah glukozinolátov nízky 9,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena v pestovateľských oblastiach repky.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L., Francúzsko
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o., Prievidza

RGT Banquizz

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

RGT Banquizz je neskorší hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,7 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,40 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,1 % a obsah glukozinolátov stredný 13,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky.

Udržiavateľ: RAGT 2n, Francúzsko
Zástupca v SR: RAGT Czech s.r.o., Česká republika

Scotch

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

Scotch je neskorší hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 103,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 4,07 g. Obsah oleja v sušine semena stredný 45,5 % a obsah glukozinolátov stredný 11,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, vysoké v repárskej pestovateľskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

WOSR571

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

WOSR571 je neskorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 4,10 g. Obsah oleja v sušine semena stredný 45,1 % a obsah glukozinolátov stredný 12,3 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, vysoké v repárskej pestovateľskej oblasti. Firma deklaruje, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG, Nemecko
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o., Piešťany

Prílohy: – výsledky úrody semena, obsahu oleja a významných hospodárskych vlastností nových registrovaných odrôd

Tabuľka 1: Výsledky 19 – 20 hybridy A

Tabuľka 1

Tabuľka 2: Výsledky 18 – 20 hybridy B

Tabuľka 2

Tabuľka 3: Výsledky 18 – 20 hybridy B

Tabuľka 3

Tabuľka 4: Výsledky 18 – 20 CWH384

Tabuľka 4

Tabuľka 5: Výsledky 20 - LG Cecilia CL

Tabuľka 5

Tabuľka 6: Výsledky 19 – 20 odrody

Tabuľka 6

Tabuľka 7: Výsledky 19 – 20 SD

Tabuľka 7