Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Okopaniny

Organické verzus konvenčné poľnohospodárske postupy a ich vplyv na vybrané znaky kvality ôsmich odrôd zemiakov

16-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Organický poľnohospodársky systém založený na prírodných metódach a prostriedkoch produkcie je alternatívou intenzívneho poľnohospodárstva.

Podľa výskumov sú organické plodiny v porovnaní s tými konvenčnými bohatšie na fenolové a iné antioxidanty a obsahujú menej nežiadúcich rezíduí pesticídov a dusičnanov.

Cieľom štúdie bolo určiť koncentrácie polyfenolov, luteínu, vitamínu C a dusičnanov v ôsmich odrodách zemiakov (Mazur, Justa, Lawenda, Lech, Tacja, Laskara, Otolia, Magnolia) pestovaných organickým a konvenčným spôsobom v rámci kontrolovaného poľného pokusu v Poľsku.

Medzi zemiakovými hľuzami testovaných odrôd z organickej a konvenčnej produkcie boli zistené významné rozdiely vo väčšine parametrov. V konvenčne pestovaných zemiakových hľuzách boli zistené vyššie koncentrácie dusičnanov a luteínu. Organicky pestované zemiaky boli v priemere bohatšie na fenolové zložky. V rámci testovaných odrôd boli odrody Magnalia, Otolia a Laskara najbohatšie na vitamín C a fenolové zložky. Odrody Otolia a Laskara akumulovali aj najvyššie množstvo dusičnanov.

Uvedené pozorovania by mohli byť dôležité pre producentov i spotrebiteľov, ktorí sa stále viac zameriavajú potraviny z udržateľných a dobre riadených poľnohospodárskych systémov.

Preklad a výťah z originálu.

Zdroj: Kazimierczak, R.; Średnicka-Tober, D.; Hallmann, E.; Kopczyńska, K.; Zarzyńska, K. The Impact of Organic vs. Conventional Agricultural Practices on Selected Quality Features of Eight Potato Cultivars. Agronomy 2019, 9, 799.

https://www.mdpi.com/2073-4395/9/12/799