Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Komisia zverejnila najnovšie prognózy produkcie a obchodu s kŕmnymi bielkovinami v EÚ

21-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia uverejnila najnovšie bilancie EÚ týkajúce sa bielkovín v krmivách, v ktorých poskytuje úplný prehľad svojich prognóz o produkcii, obchode (dovoz a vývoz) a domácom využívaní širokého spektra zdrojov bielkovín v krmivách. V dokumente sa uvádzajú aj informácie o súčasnom a minulých hospodárskych rokoch.

Na základe dostupných údajov na rok 2022/23 sa predpokladá, že dopyt po krmivách zostane stabilný na úrovni 72 miliónov ton surových bielkovín. Očakáva sa, že sebestačnosť EÚ v prípade všetkých zdrojov bielkovín zostane na úrovni 77 %, a to aj napriek nižšej dostupnosti kukurice v EÚ v dôsledku sucha v lete tohto roka. EÚ má naďalej plnú dostatočnú zásobu objemových krmív, ktoré sú stále hlavným zdrojom kŕmnych bielkovín a predstavujú 42 % celkovej spotreby krmív v EÚ. Podiel všetkých múčok z olejnatých semien predstavuje 27 % celkovej spotreby kŕmnych bielkovín v EÚ a podiel obilnín predstavuje 21 %. V prípade múčok z olejnatých semien však EÚ produkuje len 24 % toho, čo potrebuje na kŕmenie hospodárskych zvierat.

Okrem toho, že rozvoj výroby rastlinných bielkovín v EÚ je ekonomicky prospešný pre poľnohospodárov a výrobcov potravín a krmív pre zvieratá, prináša aj celý rad environmentálnych výhod. Bielkovinové plodiny prispievajú najmä k viazaniu atmosférického dusíka v pôde, a preto zohrávajú dôležitú úlohu v udržateľnejšom kolobehu živín.

Rozvoj bielkovinových plodín a vo všeobecnosti zníženie závislosti EÚ od dovozu bielkovín používaných na kŕmenie je už niekoľko rokov jedným z hlavných bodov programu. Vzhľadom na vojnu na Ukrajine a rekordne vysoké náklady na krmivá je táto výzva teraz aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. Komisia vo svojom oznámení o potravinovej bezpečnosti oznámila svoj zámer preskúmať politiku a priority stanovené v správe z roku 2018 o vývoji v oblasti rastlinných bielkovín v EÚ. Rozvoj produkcie a spotreby rastlinných bielkovín v EÚ bude patriť medzi ciele Komisie v nasledujúcich mesiacoch.

Bilancia bielkovín v krmivách EÚ uvádza ponuku a dopyt po rôznych zdrojoch bielkovín. Patria sem plodiny (obilniny, olejniny a strukoviny), vedľajšie produkty (šroty z drvenia sóje, repky a slnečnice, ako aj materiály bohaté na bielkoviny, ktoré vznikajú pri spracovaní plodín na ornej pôde), nerastlinné zdroje (živočíšne bielkoviny, bývalé potraviny) a objemové krmivá (tráva, kukurica na siláž, strukovinové krmivá). Údaje o obsahu bielkovín podliehajú ročným a regionálnym odchýlkam a musia sa považovať za priemerné hodnoty. Platí to najmä pre plodiny a objemové krmivá.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-publishes-latest-forecasts-eu-feed-protein-production-and-trade-2022-11-18_en