Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Obnoviteľné zdroje energie / Bioenergetika

Konferencia na tému "Využitie bioenergie v poľnohospodárstve a odpadovom hospodárstve"

27-05-2022
(zdroj: www.slowakei.ahk.de)

Možnostiam využitia bioenergie v poľnohospodárstve a odpadovom hospodárstve sa bude venovať odborná konferencia, ktorú organizuje Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) 21. júna 2022 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave.

Po konferencii, ako aj v dňoch 22. a 23. júna 2022 je možné realizovať individuálne kooperačné rozhovory so zúčastnenými nemeckými firmami, ktoré sú príležitosťou pre nové business príležitosti, kontakty a know-how.

Ďalšie info o konferencii:

  • je primárne určená odborníkom z branže, firmám, ako aj zástupcom inštitúcií;
  • vystúpia nemeckí a slovenskí experti, ktorí predstavia najnovšie poznatky, aktuálne trendy a „best practicies“ z oboch krajín;
  • inovatívne nemecké spoločnosti budú prezentovať ich technológie, riešenia a produkty z tejto oblasti;
  • bude simultánne tlmočená, kooperačné rozhovory budú tiež tlmočené;
  • účasť je bezplatná.

Profily nemeckých firiem s ktorými ich môžu záujemcovia realizovať, si môžete pozrieť tu

BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU

PROGRAM

09:00 Registrácia účastníkov

09:30 Privítanie a otvorenie konferencie

Peter Kompalla, AHK Slowakei

Dr. Michael Reuss, Nemecké veľvyslanectvo Bratislava

09:45 Exportná energetická iniciatíva—predstavenie

Image Film

09:50 Vplyv bioplynových staníc na trh s elektrickou energiou

Florian Strippel, Fachverband Biogas e.V. (Nemecká Asociácia Bioplynu)

10:20 Riešenia z praxe nemeckých firiem

Armatec FTS GmbH

HeGo Biotec GmbH

11:00 Coffee break

11:30 Výroba a využívanie bioplynu a biometánu na Slovensku

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., Ústav environmentálneho manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

12:00 Obed

13:00 Súčasné technologické trendy v spracovaní biometánu „Made in Germany“

Michael Köttner, IBBK Fachgruppe Biogas GmbH (Nemecká odborná skupina pre bioplyn)

13:30 Riešenia z praxe nemeckých firiem

Suma Rührtechnik GmbH

Wackerbauer Maschinenbau GmbH

14:10 Odpadové hospodárstvo ako zdroj výroby biometánu

Peter Pajerchin, Brantner s.r.o.

14:45 Záver podujatia

15:15 Možnosť individuálnych rozhovorov s nemeckými firmami

Projekt je financovaný Spolkovým ministerstvom hospodárstva a ochrany klímy v rámci Exportnej Energetickej Iniciatívy.

Zdroj: Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei)