Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Správa o vplyve SPP na rozvoj vidieka

09-02-2021
(zdroj: www.cor.europa.eu)

Sieť regionálnych centier RegHub ukončila svoju piatu konzultáciu o dopade troch nariadení SPP na rozvoj vidieka, konkrétnejšie o tom, do akej miery môžu podporovať vidiecke oblasti pri riešení sociálno-ekonomických výziev, ako je nízky rast, nezamestnanosť alebo slabá generačná obnova.

V rámci rozsiahlej konzultácie bolo oslovených viac ako 200 miestnych a regionálnych zainteresovaných strán vo vidieckych oblastiach. Takáto konzultácia je zdrojom jedinečných údajov založených na skutočných skúsenostiach zainteresovaných strán s konkrétnymi politikami EÚ.

Jej výsledky boli zhrnuté do piatej implementačnej správy siete.

Zdroj:

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CAP-impact-rural-development.aspx