Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Podslnečník, ibištek, slez - buriny čeľade slezovité (Malvaceae)

02-05-2023
Ing. Peter Mižík | [email protected]
Agrofert o. z. Agrochémia

Skupina teplomilných burín obsadzujúcich stanovištia so zvýšeným obsahom dusíka. Okrem segetálnych obsadzujú aj ruderálne a iné ľudskou činnosťou narušované stanovištia. Výskyty v cukrovej repe, slnečnici, sóji sú najobťažnejšie regulovateľné.

Podslnečník Theofrastov

Botanická charakteristika: Rastlina vysoká 20 až 200 cm so zamatovým povrchom listov aj stonky. Listy srdcovitého tvaru dlhé až 15 cm s dlhou stopkou sú ukončené dlhou špičkou. Okraje listov oddialene zubaté a obojstranne krátko chlpaté. Koreň je kolovitý, hlboko zakoreňujúci s jemnejšími postrannými koreňmi. Kvety sa tvoria v pazuchách listov a sú žltej farby usporiadané v jednoduchých vrcholíkových súkvetiach. Kvetné stopky husto chlpaté. Kalich do polovice zrastený s kališnými lístkami široko kopijovitými až eliptickými a husto chlpatými. Korunné lístky vajcovité, v hornej časti plytko vykrojené, 7 – 15 mm dlhé, žlté. Plod pozostáva z 9 – 15 plôdikov, chlpatých, čiernych s malým zobáčikom. Plôdik obsahuje v priemere po 3 semená obličkovitého tvaru 3,5 mm dlhé a asi 3 mm široké, s drobnými bradavkami a riedko chlpaté, čiernohnedej farby. Kvitne od júna do októbra. Semená ľadvinovitého tvaru sú asi 3,5 mm dlhé. Klíči pri teplotách nad 5°C, ale optimum je nad 20°C, z hĺbky do približne 10 cm. Klíčne listy sú obráteno srdcovité 10 – 15 x 8 – 15 mm veľké, jemne chlpaté.

Obr. 1

Obr. 1: Podslnečník klíčne listy

Rozšírenie: Pôvodný v teplejších oblastiach Ázie kde rastie ako burina, presný pôvod ťažko určiť. Zavlečený v Európe, Amerike a v Austrálii. Rozšírený v teplých oblastiach nížin prípadne aj pahorkatín ČR a SR. Rozširovanie areálu je dosť rýchle.

Obr. 2

Obr. 2: Mladá rastlina

Ekologická charakteristika: V nížinných oblastiach je bežne rozšíreným druhom v poľných kultúrach, vyskytuje sa aj na ruderálnych plochách. Jednoročná rastlina. Rastie na ťažkých ílovitých pôdach, na hlbokých pôdach s dobrou zásobou pôdnej vlahy ale aj na výsušných pôdach. Často rastie ako strnisková burina. V našich podmienkach plne naturalizovaná a plodná. Jedna rastlina môže priniesť až 900 – 2000 semien, najväčšie rastliny vysoké cez 2m a bohato rozkonárené aj vyše 10 000. Semená zotrvávajú dlho na rastline a vysemeňovanie prebieha pomaly. U časti semien je vyvinutá tvrdosemennosť, keď je osemenie nepriepustné pre vodu. Percento tvrdých semien kolíše v jednotlivých ročníkoch a závisí aj od iných podmienok stanovišťa. Po prezimovaní klíči menšia časť semien. Tvrdé semená klíčia zväčša až po niekoľkých rokoch, ale klíčivosť si uchovajú 30 - 40 rokov. Časť semien klíči už pri relatívne nízkych teplotách, okolo 5°C, ale rast rastlín začína až pri teplotách nad 12°C. Hromadne vzchádzajú po polovici mája až do skorej jesene, najlepšie pri 15 – 25°C.

Obr. 3

Obr. 3: Dospelá rastlina

Ibištek trojdielny

Botanická charakteristika: Rastlina vysoká 10 – 80 cm. Stonka je vzpriamená alebo poliehavá. Na stanovištiach bohatých na živiny je v spodnej časti bohato rozvetvená s vetvami ležiacimi na pôde. Dolné listy sú na obryse okrúhle, 3 až 5 laločné s dlhou stopkou. Horné listy sú 3 až 5 krát strihané s jednotlivými úkrojkami na obryse kopijovitými a perovito zárezovými. Kvety vyrastajú jednotlivo pazúch listov, v priemere až 5 cm veľké. Kališné lístky sú zrastené, s červenkastou žilnatinou a blanité. Korunné lupienky sú svetložlté, na báze s tmavofialovou škvrnou. Plod je päťpúzdra tobolka, v ktorej vyrastá do 35 semien. Semená sivočiernej farby sú bradavičnaté, do 2,5 mm veľké. Klíčivosť si udrží do 10 rokov. Kvitne od júna do októbra. Vzchádza od mája z hĺbky až 7 cm pri teplote pôdy nad 10°C. Klíčne listy sú v bazálnej časti rozdielne. Jeden je mierne zaokrúhlený, druhý mierne vykrojený. Rozmery sú 7 – 9 mm dlhé a 6 – 8 mm široké. Hypokotyl je v hornej časti chlpatý.

Obr. 4

Obr. 4: Ibištek klíčne listy

Rozšírenie: Eurázijský druh, v strednej Európe archeofyt. Vyskytuje v najteplejších oblastiach Slovenska.

Ekologická charakteristika: Jednoročná rastlina. Rozmnožuje sa výhradne generatívne. Dobre znáša sucho, vysoké teploty aj mierne zasolené pôdy. Je burinou najteplejších oblastí v riedkych porastoch, náročný na dostatok svetla. Vyskytuje sa v jarinách, okopaninách a na ruderálnych plochách, prípadne na úhorovaných plochách. U časti semien sa vyskytuje tvrdosemennosť. Optimom pre klíčenie je 20 – 30°C. Na kompostoch a kopách starého maštaľného hnoja môžu niektoré jedince dosiahnuť až 1 m výšku.

Obr. 5

Obr. 5: Ibištek klíčne listy

Obr. 6

Obr. 6: Kvitnúca rastlina

Slez nebadaný – (Malva neglecta)

Botanická charakteristika: Rastlina vysoká do 60 cm s poliehavou až vystúpavou byľou v dolnej časti zvyčajne bohato rozvetvenou a husto hviezdicovite chlpatou. Listy sú striedavé, s dlhou stopkou, v obryse srdcovité, 5 – 7 laločnaté, maximálne do 1/3 vykrojené. Na lícnej strane holé, na rube chlpaté, s trojuholníkovitými brvitými prílistkami. Kvety sú obojpohlavné, vyrastajúce vo zväzočkoch po 2 – 6 kvetov v pazuchách listov na dlhých stopkách. Listene zákrovčekov vajcovité až čiarkovité sú približne o 5 mm kratšie ako kalich. Kališné lístky sú do ½ zrastené trojuholníkovo vajcovité, brvité. Okvetné lístky bledoružovej farby 2 – 3 krát dlhšie ako kalich. Kvitne v máji až v októbri. Plodom je tvrdka, pozostávajúca z 12 – 15 páperistých plôdikov v tvare polmesiaca s jemne bradavičnatým povrchom, tmavosivej farby. Veľkosť semien je 1,7 – 2,3 mm. Na rastline dozrieva až 600 semien. Klíčivosť v pôde si udržia do 10 rokov. Semená klíčia v apríli až auguste pri teplote pôdy od 5°C, optimum je 15 – 22°C z hĺbky do 7 cm. Klíčne listy srdcovitého tvaru sú 5 – 10 mm dlhé a 4 – 6 mm široké, jemne chlpaté. Hypokotyl je zelený, s fialovým nádychom.

Obr. 7

Obr. 7: Slez nebadaný mladá rastlina

Rozšírenie: Eurázijský druh, u nás archeofyt rozšírený najmä v okolí ľudských sídel od nížin až do podhorských oblastí.

Ekologická charakteristika: Dvojročná až trváca rastlina, rozmnožuje sa generatívne. Rastie s obľubou na pôdach s vyšším obsahom humusu a s vysokým obsahom živín, najmä dusíka. Znáša aj mierne zasolené pôdy. Zaburiňuje zeleninu a okopaniny. Hojnejší je v okolí poľných hnojísk alebo kravínov, kde je zvýšená koncentrácia živín a niekedy v spoločenstvách početne dominuje. V poľných kultúrach sa vyskytuje zriedkavejšie.

Obr. 8

Obr. 8: Dospelá rastlina

Ochrana

Spoločným znakom vyššie uvedených druhov rastlín je tvrdosemennosť spôsobená hrubším obalom semien nepriepustným pre vodu. Percento takto vytvorených semien sa môže líšiť podľa stanovišťa a priebehu počasia ale aj od iných faktorov. Niekedy je takto vyvinutých značná časť semien, ktoré preležia viac rokov. Klíčenie prebieha aj počas niekoľkých mesiacov a rastliny klíčiace neskôr nie sú herbicídom zasiahnuté. Potom na pozemkoch s bohatou zásobou semien týchto druhov je potrebná viacnásobná aplikácia herbicídov v plodinách kde je obtiažna regulácia aj mierne prerastených rastlín týchto druhov(cukrová repa, slnečnica, sója, lupina). Aplikačné okno je veľmi úzke a je veľmi dôležité ihneď zaregistrovať začiatok vzchádzania burín.

V dobre zapojených porastoch hustosiatých obilnín sú potláčané konkurenčnou schopnosťou porastu a v prípade potreby v redších porastoch sú regulované bežne používanými herbicídmi.

V kukurici sú možnosti regulácie rozsiahle napr. prípravky s účinnými látkami mesotrione, tembotrione + isoxadifen-ethyl, foramsulfuron+iodosulfuron-methyl+thiencarbazone+cyprosulfamide, flumioxazin, pethoxamid+terbuthylazine a.i.

Obťažnejšia je regulácia v slnečnici, cukrovej repe a v sóji, kde je nevyhnutnosťou vykonať herbicídny zásah v skorých rastových fázach.

V slnečnici preememergentne fluorochloridone, pre aj post flumioxazin, u CL a CL+ hybridov imazamox.

V cukrovej repe triflusulfuron-methyl v štádiu klíčnych listov alebo vyvíjajúceho sa 1. pravého listu burín. V technológii conviso smart prípravok Conviso One(foramsulfuron + thiencarbazone-methyl) jednorázová alebo delená aplikácia.

V sóji preemergentne pendimethalin, clomazone, metribuzin + flufenacet, pendimethalin + imazamox, postemergentne imazamox a thifensulfuron-methyl.

Podslnečník a ibištek často rastú na nepodmietnutých poliach ako časť burinného spektra strniskového aspektu teplých oblastí. Podmietkou alebo aplikáciou totálnych herbicídov sa zamedzí dozretiu plodov a semien týchto burín a zvyšovaniu zásoby semien v pôde.