Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Glejovka americká (Asclepias syriaca L.)

21-03-2023
Ing. Peter Mižík | [email protected]
Agrofert o. z. Agrochémia

Botanická charakteristika

Trváca jedovatá bylina z čeľade glejovkovité – Asclepiadaceae, po poranení silne roní bielu šťavu. Podzemok je dlhý, plazivý a dužnatý, 2 – 3 cm hrubý.

Obr. 1

Obr. 1: Dospelé rastliny

Stonka priama, nerozkonárená 100 – 200 cm vysoká, husto plstnatá s centrálnou dutinou. Listy sú striedavé iba zriedka v praslenoch s krátkymi stopkami. Dlhé 15 – 28 cm, široké 8 – 14 cm, vajcovité, celistvookrajové s 20 – 30 pármi postranných a na rube listu výrazných žiliek. Rub listu je husto vlnato chlpatý.

Obr. 2

Obr. 2: Kvet

Súkvetie je nepárny okolík na stopkách do 12 cm dlhých, krátko chlpatých. Súkvetie pozostáva z 30 – 35 stopkatých kvetov. Kvety sú 4 – 5 početné, obojpohlavné a voňavé, v pologuľovitých okolíkovitých vrcholíkoch. Cípy korunného lemu podlhovasto vajcovité, 6 – 8 mm dlhé, 3 – 4 mm široké, ružové až špinavo fialové, páperisté s päťcípou pakorunkou. Stavba kvetu je zložitá.

Obr. 3

Obr. 3: Plody

Plodom je mechúrik 8 – 12 cm dlhý a 3 – 4 cm široký, pokrytý krátkymi a riedkymi ostňami, usporiadanými v niekoľkých radoch. Otvára sa brušným švom.

Obr. 4

Obr. 4: Semená

Semená sú sploštené, v obryse vajcovité, 8 – 10 mm dlhé s dlhým bielym páperím, obsahujúce 21 % oleja a 47 % bielkovín. Kvitne v júni až v júli. Semená dozrievajú v auguste až septembri. Rozmnožuje sa generatívne aj vegetatívne, v poslednej dobe zdá sa začína prevládať šírenie rastlín semenami.

Obr. 5

Obr. 5: Podzemok

Podzemok a v menšej koncentrácii aj nadzemné časti obsahujú jedovatý glykozid asclepiadin a vincetoxin. Šťava obsahuje do 2 % kaučuku nižšej kvality. Je aj medonosnou rastlinou.

Klíčne listy: Oválne, 8 – 12 x 4 – 6 mm, s výraznou hlavnou žilou.

Obr. 6

Obr. 6: Vzchádzajúca rastlina

Rozšírenie

Roztrúsene v teplých oblasti rovín a pahorkatín, približne do 500 m. n. m. Pôvodná v severnej Amerike. V minulosti bola pestovaná na Záhorskej nížine, v súčasnosti sa šíri najmä v teplých oblastiach Slovenska. Najviac rozšírená je na Východoslovenskej nížine, kde na niektorých lokalitách predstavuje už vážny problém, napríklad pri pestovaní kukurice na siláž a na lúkach pri výrobe sena, kde veľké množstvo rastlín toto znemožňuje. V priebehu posledných desiatich rokov sa početnosť mnohonásobne zvýšila.

Obr. 7

Obr. 7: Mladá rastlina

Biológia a ekológia

Rastie v priekopách, železničných násypoch, úhoroch, medzi hrádzových priestoroch. Výskyt v poľných kultúrach sa veľmi rýchlo zväčšuje, zvlášť v systémoch s minimálnym spracovaním pôdy a v porastoch VRK ale aj na TTP. K pôdnemu typu aj druhu a pôdnej reakcii je indiferentná, viac však preferuje ľahšie pôdy. Svetlomilná, môže však rásť aj v polotieni. Konkurenčne je veľmi silná rastlina, k čomu prispieva alelopatický účinok koreňových výlučkov. Rozmnožuje sa vegetatívne a generatívne. Semená klíčia pri teplote 12 – 15 °C, najlepšie pri teplotách vyšších 20 – 25 °C. Vzchádza z hĺbky do 2 cm.

Regulácia

Dospelé rastliny sú odolné voči herbicídom používaných v bežných dávkach. Rastliny klíčiace zo semien sú citlivé na účinné látky metribuzin, clomazone. Účinnosť mnohých pôdnych herbicídov nie je vyskúšaná. Mladé rastliny po vzídení sú citlivé na 2,4 D, dicamba, fluroxypyr a herbicídy obsahujúce túto zložku. Po vytvorení podzemkov sa odolnosť voči herbicídom veľmi zvyšuje aj keď rastliny môžu byť nízke. Na rastliny z podzemkov v predlžovacom raste možno aplikovať herbicídy s účinnou látkou glyphosate 5 – 8 l/ha alebo triclopyr (Garlon) 4 l/ha.

Dobrú účinnosť má kombinácia glyphosate + fluroxypyr 4 – 5 l + 0,5 l/ha. Na dobrú účinnosť je potrebná dostatočná listová plocha. Aj pri aplikácii herbicídu v optimálnom čase počas predlžovacieho rastu do fázy kvitnutia prežíva 10 – 20% jedincov a ďalší rok je potrebné postrek opakovať. Aplikácie počas sucha a horúčav prípadne na rastliny po odkvitnutí majú oveľa nižšiu účinnosť. Úplné odstránenie z poľa často trvá 2 – 3 roky. Pri zanedbaní ochranných opatrení glejovka často vytvára mimoriadne husté porasty zaberajúcich plochu niekoľko m2 ale aj niekoľko árov. Na rastliny uprostred sa nemusí dostať dostatočné množstvo účinnej látky pri postreku.

Málopočetné populácie dospelých jedincov je možné odstrániť mechanicky. Koreňová sústava siaha hlboko, často aj 1,5 m a pri tomto spôsobe často ostáva časť podzemkov v pôde. Pri výskyte na TTP po 1. kosbe výborne regeneruje a prinesie ešte plody, v ktorých semená stihnú dozrieť. Na potlačenie tvorby plodov je potrebné kosiť minimálne 3x v mesačných odstupoch, aby sa nevytvorili plody. Rastlinu to však nezničí. Možná je aj kombinácia kosby a po objavení sa nových výhonkov pri výške 30 – 40 cm postrek. Orba výrazne znižuje výskyt glejovky. Pri technológiách strip-till a no-till je potrebné dôsledne sledovať výskyt a promptne likvidovať aj ojedinelé rastliny bodovou aplikáciou herbicídu, čo na veľkých výmerách je dosť problematické, ale je možné použitie poľnohospodárskych dronov. Je zaradená medzi invázne druhy rastlín a je potrebné vykonávať opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia.