Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami možný zákon EÚ o zdraví pôdy

26-08-2022
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Európska komisia spustila online verejnú konzultáciu o príprave možného zákona EÚ o zdraví pôdy.

Pôda je základom našej potravinovej bezpečnosti, pretože poskytuje 95 % potravín, ktoré konzumujeme. Zdravá pôda je nevyhnutná pre život na Zemi. Je kľúčová pre dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody, ako je klimatická neutralita, obnova biodiverzity, nulové znečistenie, zdravé a udržateľné potravinové systémy a odolné životné prostredie.

V stratégii EÚ pre pôdu do roku 2030, ktorá bola prijatá 17. novembra 2021, sa stanovuje vízia, aby do roku 2050 bola všetka pôda v zdravom stave a aby sa ochrana, udržateľné využívanie a obnova pôdy stali normou. V stratégii sa tiež oznamuje, že Komisia predloží nový legislatívny návrh o zdraví pôdy, ktorý poskytne komplexný právny rámec na ochranu pôdy poskytujúci pôde rovnakú úroveň ochrany, aká v EÚ existuje pre vodu, morské prostredie a ovzdušie. Tento návrh doplní zákon o obnove prírody a zabezpečí synergie s opatreniami na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej.

Udržateľné hospodárenie s pôdou a jej obnova si vyžaduje zapojenie širokého spektra hospodárskych a spoločenských subjektov. Komisia preto vyzýva všetky zainteresované strany, od poľnohospodárov po lesníkov, od územných plánovačov po priemysel, od národných vlád po miestne orgány, od mimovládnych organizácií po občanov, aby sa podelili o svoje názory na túto iniciatívu týkajúcu sa zdravia pôdy prostredníctvom online konzultácie, ktorá potrvá do 24. októbra 2022.

V pôde sa nachádza viac ako 25 % svetovej biodiverzity, je najväčšou suchozemskou zásobárňou uhlíka na planéte a zohráva kľúčovú úlohu v obehovom hospodárstve a adaptácii na zmenu klímy. Avšak približne 60 - 70 % pôdnych ekosystémov EÚ je nezdravých a trpí degradáciou. Predpokladá sa, že degradácia pôdy stojí EÚ približne 50 miliárd EUR ročne. Zastavenie a zvrátenie súčasných trendov degradácie pôdy by mohlo priniesť až 1,2 bilióna EUR ročne v podobe hospodárskych prínosov na celom svete.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://environment.ec.europa.eu/news/commission-consults-citizens-and-stakeholders-possible-eu-soil-health-law-2022-08-02_en