Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Vestník MPRV SR - Oznámenie MPRV SR - výška podpôr na neprojektové opatrenia

27-01-2023

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=6&navID2=6&sID=23&year=2023