Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Oznámenie MPRV SR o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2022 (č. 23672/2022)

21-10-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR, čiastka 22/2022, 20. októbra 2022)