Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Uchádzajte sa o ďalšie ocenenie EÚ v oblasti ekologického poľnohospodárstva

27-03-2023

Po úspechu prvého ročníka súťaže Ocenenia ekologickej výroby EÚ sa otvára výzva na predkladanie prihlášok do 2. ročníka, ktorá potrvá do 14. mája 2023.  Ceny EÚ za ekologické výrobky oceňujú rôzne subjekty v rámci hodnotového reťazca ekologického poľnohospodárstva, ktoré vypracovali inovatívny, udržateľný a inšpiratívny projekt, ktorého výsledkom je skutočná pridaná hodnota pre výrobu a spotrebu ekologických potravín. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 25. septembra 2023 v Bruseli.

Ceny EÚ za ekologické výrobky spoločne organizujú Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov, COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe, pričom do poroty pre udeľovanie cien sú zapojené Európsky parlament a Rada. Udelí sa osem cien v siedmich kategóriách:

- Najlepší ekologický poľnohospodár (žena a muž)

- Najlepší ekologický región

- Najlepšie ekologické mesto

- Najlepší ekologický "bio okres"

- Najlepší MSP spracúvajúci ekologické potraviny

- Najlepší maloobchodný predajca biopotravín

- Najlepšia ekologická reštaurácia/potravinová služba

Prihlášku môže podať každý subjekt alebo inštitúcia EÚ v rámci hodnotového reťazca ekologického poľnohospodárstva s pozoruhodným projektom, ktorý prispieva k väčšej cenovej dostupnosti a/alebo prístupnosti ekologických výrobkov v EÚ. Žiadosti sú vítané vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Budú posudzované na základe kritérií excelentnosti, inovácie, udržateľnosti a možnosti zopakovať projekt inde v EÚ, čím sa prispeje k väčšej dostupnosti a cenovej prístupnosti ekologických výrobkov v EÚ. Víťazi prispejú k väčšej informovanosti verejnosti o ekologickej výrobe v EÚ.

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra sa zvyšuje povedomie o logu EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo - 61 % Európanov potvrdilo, že o ňom vie. Podľa najnovšej správy o trhu, ktorú zverejnila Európska komisia, sa podiel poľnohospodárskej pôdy EÚ využívanej v ekologickom poľnohospodárstve v období rokov 2012 - 2020 zvýšil o viac ako 50 %, pričom ročný nárast predstavuje 5,7 %.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/apply-be-next-winner-eu-organic-award-2023-03-25_sk