Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Deň ekologických potravín v EÚ: Komisia zverejnila víťazov prvých ekologických ocenení EÚ

26-09-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia uverejnila mená ôsmich víťazov, ktorí získali prvé ekologické ocenenie EÚ v histórii. Sú medzi nimi poľnohospodári, ale i zástupcovia sektoru reštaurácií. Ocenenia poputujú do Belgicka, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Španielska, Švédska a Talianska. Ich nositelia predstavujú rast a inovácie odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby a hodnotového reťazca a jeho príspevok k znižovaniu vplyvu poľnohospodárstva na klímu a životné prostredie. Prvé ekologické ocenenia EÚ sa nesú v znamení osláv druhého Dňa ekologických potravín, ktorý vlani zaviedol Európsky parlament spolu s Radou a Európskou komisiou.

Ekologické ocenenia spoločne organizujú Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výborEurópsky výbor regiónov a organizácie COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe za účasti Európskeho parlamentu a Rady v porote pre udeľovanie ocenení.

Udelilo sa osem ocenení:

  • Ocenenie najlepšia ekologická poľnohospodárka dostala Nazaret Mateos Álvarez zo Španielska, ktorá prevádzkuje ekologickú výrobnú prevádzku húb na severe Španielska.
  • Ocenenie najlepší ekologický poľnohospodár bolo udelené Davidovi Pejićovi z Chorvátska, ktorý prevádzkuje najstaršiu ekologickú farmu neďaleko Záhrebu v Chorvátsku. Pestuje na nej viac ako 60 rôznych plodín.
  • Ocenenie najlepší ekologický región poputuje do francúzskeho regiónu Occitanie. V súčasnosti sa ekologické poľnohospodárstvo rozprestiera na 19 % celkovej poľnohospodárskej pôdy a zahŕňa tak 608 285 hektárov a 13 265 poľnohospodárskych podnikov.
  • Ocenenie najlepšie ekologické mesto sa udelilo rakúskemu mestu Seeham, ktoré je členom organizácie Organic Cities Network Europe (sieť ekologických miest v Európe). Vo verejných kantínach, v škôlkach a školách sa varia a ponúkajú iba stopercentné biopotraviny, produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby sa dostávajú aj do gastronómie a hotelov.
  • V kategórii najlepší ekologický eko-obvod dostal ocenenie taliansky obvod Associazione Bio-Distretto Cilento, ktorý investuje do udržateľnej a miestnej výroby potravín prepojenej s iniciatívami v oblasti cestovného ruchu, ako sú biologické pláže a biologické turistické trasy.
  • Najlepším ekologickým malým a stredným podnikom sa stáva podnik Goodvenience.bio v Nemecku. Má desať zamestnancov a vyznačuje sa domácou výrobou organických bujónov, polievok, omáčok, korenín a olejov.
  • Titul najlepší maloobchodný predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby si vybojoval podnik La ferme à l'arbre de Liège v Belgicku, ktorý sa nachádza na farme a od roku 1978 podnik predáva výrobky ekologickej poľnohospodárskej výroby, ako je mäso a múka z celého regiónu, využíva zelenú energiu, vyhýba sa obalovým materiálom a obmedzuje emisie z dopravy.
  • Ocenenie najlepšia ekologická reštaurácia bolo udelené reštaurácii Lilla Bjers vo Švédsku, ktorá združuje reštauráciu a ekologickú farmu na ostrove Gotland v Baltskom mori a funguje na princípe „od semienka na stôl“.

Projekty sa hodnotili na základe kritérií excelentnosti, inovačnosti, udržateľnosti a možnosti opakovať projekt inde v EÚ, čím sa prispelo k väčšej prístupnosti a cenovej dostupnosti produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ.

akčnom pláne EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo je stanovené, ako postupovať, aby sa dosiahol cieľ, ktorým je 25 % poľnohospodárskej pôdy EÚ obhospodarovanej v systéme ekologického poľnohospodárstva do roku 2030 a výrazný nárast ekologickej akvakultúry. Vyššia miera ekologickej poľnohospodárskej výroby znamená nižšiu mieru používania chemických hnojív, pesticídov a antimikrobiálnych látok a pozitívny vplyv na našu klímu, životné prostredie, pôdu, vodu, biodiverzitu a dobré životné podmienky zvierat. To sú kľúčové ciele Európskej zelenej dohodystratégie Z farmy na stôl a stratégie v oblasti biodiverzity.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_22_5670