Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ambiciózne požiadavky na ekologické poľnohospodárstvo môžu viesť k vyšším environmentálnym výhodám

20-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Nová štúdia Spoločného výskumného centra (SVC) Komisie ukazuje, ako je výber poľnohospodárov pri prijímaní dobrovoľných ekologických postupov ovplyvnený tým, do akej miery sú už povinní prispievať k životnému prostrediu.

Zo štúdie vyplýva, že čím sú požiadavky kladené na poľnohospodárov viac povinné, tým je menšia pravdepodobnosť, že budú realizovať ďalšie dobrovoľné postupy. Ak sú však povinné požiadavky dostatočne ambiciózne, pozitívny vplyv na životné prostredie viac ako vykompenzuje pokles dobrovoľných činností.

V EÚ dostávajú poľnohospodári podporu na zabezpečenie svojich aktivít a podporu potravinovej bezpečnosti a udržateľného poľnohospodárstva prostredníctvom Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Zahŕňa to finančnú podporu poľnohospodárom, ktorí zavádzajú alebo zachovávajú poľnohospodárske postupy, ktoré pomáhajú plniť environmentálne a klimatické ciele.

Štúdia SVC skúma podmienky, za ktorých sa poľnohospodári s väčšou alebo menšou pravdepodobnosťou rozhodnú okrem povinných postupov zaviesť aj dobrovoľné ekologické poľnohospodárske postupy. V prípade dobrovoľných postupov platí, že čím viac priamych platieb poľnohospodári dostávajú, tým je pravdepodobnejšie, že sa budú venovať takýmto ekologickým činnostiam.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/ambitious-green-farming-requirements-can-lead-higher-environmental-benefits-study-shows-2021-jul-07_en