Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

EÚ doviezla v roku 2020 o niečo menej ekologických agropotravinárskych výrobkov

10-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia uverejnila správu „Dovoz ekologických agropotravinárskych výrobkov - kľúčový vývoj v roku 2020“. Zo správy vyplýva, že

  • zatiaľ čo trh s biopotravinami v EÚ celkovo rástol, dovoz ekologických agropotravinárskych výrobkov v období rokov 2019 a 2020 mierne poklesol;
  • v roku 2020 EÚ doviezla 2,79 milióna ton ekologických agropotravinárskych výrobkov (pokles o 1,9% v porovnaní s 2,85 milióna ton dovezených v roku 2019);
  • dovoz ekologického tropického ovocia a ryže sa zvýšil;
  • dovoz ostatných obilnín, pokrutín a cukru klesol;
  • komodity: obilniny, rastlinné oleje a olejnaté semená, cukry, sušené mlieko a maslo nepražená káva a kakao predstavovali v roku 2020  48% objemu dovozu a 29% jeho hodnoty;
  • ostatné primárne výrobky: mäsové výrobky, ovocie, zelenina, mliečne jogurty a med, predstavovali 42% dovozu z hľadiska objemu a 53% z hľadiska hodnoty;
  • najväčší objem ekologických výrobkov v rámci EÚ dováža Holandsko - 31% dovozu, nasleduje Nemecko (18%), Belgicko (11%) a Francúzsko (10%);
  • hlavnými obchodnými partnermi v oblasti dovozu ekologických výrobkov do EÚ sú Ekvádor (12%), Dominikánska republika (9%), Čína (8%) a Ukrajina (8%);
  • najväčšou kategóriou ekologických produktov je tropické ovocie, orechy a koreniny, ktoré predstavujú 30% objemu alebo 0,84 milióna ton, ďalej nasledujú pokrutiny (8%, resp. 0,23 mil. ton), repný a trstinový cukor (7%, resp. 0,19 mil. ton) a zelenina (5%, resp. 0,15 mil. ton).

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-imported-slightly-fewer-organic-agri-food-products-2020-2021-jun-09_en