Novinky

Štruktúra epigeickej fauny vplyvom vlastností pôdy v podmienkach konvenčného poľnohospodárstva

04-10-2023
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Doterajšie poznatky o opatrení Zelená nafta 2019+

02-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 29.09.2023 - 06.10.2023

29-09-2023

Analýza polycyklických aromatických uhľovodíkov

28-09-2023
ALS SK, s.r.o.

Obchodná bilancia EÚ s agropotravinárskymi výrobkami sa v júni ďalej zlepšila

27-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Stav poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike a jej kvalita z hľadiska dynamiky sledovaných agrochemických parametrov

27-09-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Deň ekologického poľnohospodárstva v EÚ: Druhé udeľovanie cien EÚ za ekologické poľnohospodárstvo

26-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Jedlý hmyz – koník sťahovavý (Locusta migratoria)

25-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prínos strategických plánov SPP k dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti EÚ

22-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Alternatívne systémy pohonu poľnohospodárskych strojov

22-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre