Novinky

Odporúčané postupy pri zakladaní agrolesníckeho systému/líniových vegetačných prvkov

12-04-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 12.04.2024 - 19.04.2024

12-04-2024

Trendy pri sejacích strojoch - Agritechnica 2023

12-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Index cien potravín FAO v marci vzrástol

10-04-2024
(zdroj: www.fao.org)

Pestrosť v pestovaní póru

10-04-2024
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

Záhadné úhyny včelstiev

10-04-2024
Ukážková včelnica SZV, Želiezovce

Stanovenie odolnosti jačmeňa voči hubovým chorobám - metodika pre prax

08-04-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Trendy pri aplikácii minerálnych hnojív

08-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agropotravinový obchod EÚ dosiahol v roku 2023 rekordný prebytok

08-04-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Signalizácia v ochrane rastlín – 12/2024

05-04-2024
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany