Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Ozdravenie a ochrana repky v skorom jarnom období

04-10-2013
Ing. Mária Lichvárová; RNDr. Darina Muchová; Ing. Stanislava Veličková, PhD. | [email protected]