Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Okopaniny

Choroby zemiakov I.

03-10-2013
doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. | [email protected]

Čiarkovitosť zemiaka (Vírus Y)
Patogén: Potato virus Y - PVY

Symptómy sú ovplyvnené agresivitou a vlastnosťami rôznych kmeňov PVY. Príznaky začínajú nepravidelnými mozaikovými škvrnami na listoch, často len na jednotlivých byliach. Typickými príznakmi sú hnedočierne nekrotické čiarky na žilnatine, najprv na rube listu, neskoršie aj na líci listu. Nekrotickú čiarkovitosť je možno pozorovať na listových stopkách ale aj na byliach. Niekedy dochádza k čiastočnému usychaniu listov hlavne v mieste pripojenia ku stonke. Listy visia pozdĺž stonky a postupne usychajú, pričom zelená ostáva iba časť listov okolo rastového vrcholu.

PVY je ľahko prenosný mechanicky, hľuzami a 25 druhmi vošiek, neperzistentným spôsobom. Najčastejším vektorom je Myzus persicae (hlavne okrídlené vošky), ale prenášajú ho aj Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus certus, Phorodon humuli a Rhophalosiphum insertum. Prechod infekcie do hľuzy začína po 6 dňoch od inokulácie voškami.

PVY patrí medzi najnebezpečnejšie vírusové choroby zemiakov a je jedným z hlavných faktorov degenerácie sadby zemiakov. Straty na úrode môžu dosiahnuť 30 až 70 %.

Obr. 1 a 2

Obr. 1: Y vírus - nekrózy na vrchnej strane listov
foto: autor
Obr. 2: Y vírus - symptómy na spodnej strane listov
foto: autor

Obr. 3

Obr. 3: Y vírus - usychanie listov pri agresívnych kmeňoch patogéna
foto: autor

Zvinutka zemiaka
Patogén: Potato leaf roll virus - PLRV

Najvýraznejšie a najškodlivejšie sú príznaky z primárnych infekcií z napadnutých materských hľúz. Rastliny markantne zaostávajú v raste, majú metlovitý vzhľad, internódiá sú kratšie, listy sa stáčajú výraznejšie smerom hore. Rastliny sú chlorotické, listy na spodnej strane mierne antokyanizované, listové pletivá sú stvrdnuté v dôsledku porúch transportu škrobu, pri stáčaní sa lámu a praskajú. Napadnuté hľuzy počas skladovania nestrácajú turgor, nevädnú, sú stvrdnuté a malé.

Príznaky z neskorších primárnych infekcií voškami nie sú veľmi výrazné. Infikované listy sú vzpriamenejšie, mierne chlorotické, pri silnejšej reakcii okraje majú slabo červenkastú farbu, lístky sa stáčajú z oboch strán smerom centrálnej žilnatine. Výraznejšie sa symptómy prejavia ak budú hľuzy z napadnutej rastliny vysadené v ďalšom roku.

Prenášačom je Myzus persicae (perzistentným spôsobom) a tak ako aj pri iných virózach - aj materské (sadbové) hľuzy. Straty na úrode môžu dosiahnuť 60 až 80 %. Infikovaná materská hľuza nasadzuje iba 1 - 2 väčšie hľuzy, ostatné hľuzy sa tvoria na krátkych stolonoch a dosahujú iba veľkosť orecha.

Obr. 4 a 5

Obr. 4: Zvinutka zemiaka - napadnutá rastlina
foto: autor
Obr. 5: Zvinutka zemiaka - ľahšie symptómy pre sekundárnej infekcii
foto: autor

Obr. 6

Obr. 6: Zvinutka zemiaka - detail symptómu na liste
foto: autor

Vírus X zemiaka
Patogén: Potato vírus X - PVX

Symptómy sú menej nápadné a dajú sa ľahko zmýliť s fyziologickými chorobami. Na listoch sa objavujú mozaikové, jasnozelené, neostro ohraničené, rozplývavé škvrny rôznej veľkosti. Príznaky sú najzjavnejšie pri rozptýlenom svetle, hlavne do polovice leta. Pri vyšších teplotách sa mozaikové príznaky strácajú a vírus zostáva v latentnom stave až do výskytu chladnejšieho obdobia. Pri ťažkých infekciách nastáva slabé skučeravenie príp. zdrsnenie listov. Zriedkakedy vznikajú nekrózy na listoch.

PVX je ľahko prenášaný mechanicky, hľuzami, alebo vzájomným kontaktom nadzemných rastlinných častí. Okrem toho bol opísaný prenos hubou Synchytrium endobioticum a niektorými druhmi kobyliek (Melanoplus differentialis a Tettigonia viridissima). PVX môže spôsobovať 10 - 20% straty na úrode. Väčšie škody sú v nasledujúcom roku po prenesení vírusu na potomstvo hľuzami.

Vírus A zemiaka
Patogén: Potato virus A - PVA

Symptómy choroby sú veľmi podobné s PVX. Vytvára bledozelenú, neostro ohraničenú mozaikovú škvrnitosť listov, zjavnú hlavne v ranných hodinách a pri chladnejšom a zamračenom počasí. Zriedkakedy vyvoláva slabé zvlnenie listov. Pri niektorých odrodách sa zisťuje iba latentné ochorenie.

PVA sa prenáša šťavou a voškami (Myzus persicae, Aphis nasturtii, Neomyzus circumflexus, Macrosiphum euphorbiae) neperzistentne. Škodlivosť PVA je v čistej forme malá, zvyšuje sa pri zmiešaných infekciách.

Obr. 7 a 8

Obr. 7: Mozaika zemiaka (vírusy A,X,M,...), foto: autor Obr. 8: Detail mozaiky
foto: autor

Obr. 9

Obr. 9: Zdravý list na porovnanie mozaikových symptómov
foto: autor

Mop-top vírus zemiaka
Patogén: Potato mop-top virus - PMTV

Na rastlinách zemiaka je možné pozorovať niekoľko druhov symptómov - zakrpatenie, chlorotické a nekrotické škvrny, žlté plochy tvaru V, svetlé okraje listov, skrátenie internódií, praskanie hľúz a nekrotické pruhy, ktoré vznikajú v dužine hľúz hlavne pri studenom počasí - pod 15°C.

Vírus sa prenáša hľuzami, mechanickou inokuláciou, vrúbľovaním a špecializovaným vektorom sú zoospóry huby Spongospora subterranea - pôvodcu prašnej chrastavitosti zemiaka. Choroba nie je taká bežná ako napr. PVY, ale môže spôsobiť až 26%-né zníženie úrody.

Obr. 10

Obr. 10: Mop-top vírus na hľuzách
foto: autor

Ochranné opatrenia proti virózam zemiakov

Virózy zemiakov predstavujú jeden z najvýznamnejších faktorov degenerácie zemiakovej sadby a sú najčastejšou príčinou nízkych úrod pri opakovanom použití tej istej, alebo nekvalitnej sadby. Najnebezpečnejšie a najškodlivejšie sú práve primárne infekcie z materských hľúz - sadby.

Pre pestovateľskú prax (pri pestovaní zemiakov na konzumné účely) je ochrana proti virózam zemiakov jednoduchá a spočíva v nákupe certifikovaného zemiakového sadiva. Reálna ochrana proti virózam sa sústreďuje do množiteľských porastov, ktorých úlohou je zabezpečiť kvalitnú sadbu s čo najnižším podielom hľúz primárne infikovaných virózami. V sadbových oblastiach a v sadbových porastoch sa v období výskytu vektorov uplatňuje insekticídna clona, ktorá spolu s fungicídnou ochranou nadväzuje na správne načasovanú desikáciu porastov. Ďalším dôležitým krokom v množiteľských porastoch sú pravidelné prehliadky a negatívne výbery napadnutých rastlín počas celého vegetačného obdobia.

Vystavené 23.8.2013