Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Choroby obilnín v roku 2023

29-11-2023
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre