Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Listina registrovaných odrôd pre rok 2023

14-08-2023
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 18/2023)