Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Oznámenie MPRV SR o výške platieb určených pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické poľnohospodárstvo v PRV 2014-2020

25-11-2019
(zdroj: www.mpsr.sk, vestník čiastka 24/2019)