Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Dynamika pôdnej reakcie a obsahu makroživín v pôdnych vzorkách viníc a ovocných sadov SR

26-01-2021
Ing. Želmíra Chmelárová | [email protected]
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2020, str. 18-21)

  • Dynamika pôdnej reakcie a obsahu makroživín v pôdnych vzorkách viníc a ovocných sadov SR (0.46 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť