Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Ceny jatočných ošípaných ovplyvnil ruský importný zákaz

24-02-2015
David Karkulín | [email protected]
(zdroj: Slovenský chov, október 2014, str. 29-30)

Na minuloročné letné cenové hladiny jatočných ošípaných môžeme definitívne zabudnúť. Ruský importný zákaz citeľne ochromil európske exporty, na čo reagovala aj cenotvorba komodity. Budúci rok by ale mohol byť úspešnejší.

Cenovo slabší rok

Súbeh viacerých faktorov prispel k tomu, že v roku 2014 nedokázali európske ceny atakovať svoje cenové maximá z predchádzajúcich dvoch rokov. Kým vlani v septembri ceny ošípaných v EÚ–28 boli pevne usalašené na hladine 1,91 EUR/kg jat. hm., v septembri tohto roku sú ceny len na úrovni 1,58 EUR/kg jat. hm., o viac ako 17 % nižšie v porovnaní s vlaňajškom. Zdá sa pritom, že tohtoročnú maximálnu cenu jatočných ošípaných sme už zaznamenali, a to počas júla na úrovni 1,75 EUR/kg jat. hm. (priemerná cena za EÚ–28). Pritom ešte v úvode roka po prepuknutí PED vírusu v USA a následnej radikálnej redukcii miestnych počtov prasníc o takmer 10 % to vyzeralo s tohtoročnou cenotvorbou nádejne. Potom sa však objavil Africký mor ošípaných na území EÚ, kvôli čomu náš druhý najväčší odberateľ bravčoviny – Rusko, koncom januára vyhlásilo zákaz importu bravčoviny z EÚ. Krajina pritom v roku 2013 importovala z EÚ takmer 750 tis. ton jatočnej hmotnosti bravčoviny, čo predstavovalo štvrtinu celoeurópskych exportov. Tento zákaz pritom Rusko nezrušilo doteraz a to zrejme aj vďaka „svojmu trucu“ za sankcie, ktoré na krajinu uvalili viaceré štáty vrátane EÚ kvôli nepokojom na Ukrajine. Napokon aj preto nedávno rozšírila zákaz dovozu z EÚ na všetky potraviny. Práve slabšie európske exporty sú hlavným dôvodom, prečo sa európske ceny ošípaných vrátane Slovenska držia na nižších hladinách.

Spomalené exporty

Za prvých 7 mesiacov roka 2014 EÚ vyviezla 1,594 mil. ton jatočnej hmotnosti ošípaných, čo je o 9,4 % menej v porovnaním s rovnakým obdobím minulého roka. Výpadok exportov do Ruska už predstavuje takmer 375 tis. ton jat. hm. a každomesačne narastá o ďalších 70 tis. ton. Čo je však veľké pozitívum, EÚ sa podarilo nájsť nové trhy v Ázii, a tým zvýšiť exporty do iných krajín. Dopomohla jej k tomu aj situácia v USA, kde kvôli výskytu PED vírusu došlo k poklesu domácej produkcie a tým aj exportnej aktivity krajiny. Exporty z EÚ z do Japonska vzrástli medziročne o 52 %, do Južnej Kórey a Filipín dokonca o 85 %. Mierne rastú exporty aj do ďalších krajín a čo je podstatné, tieto extra exporty dokážu pomerne citeľne sanovať výpadky strateného trhu v Rusku. V nominálnom vyjadrení EÚ tento rok vyexportovala o 150 tis. ton bravčoviny menej ako vlani. Keďže exporty do Ruska poklesli o 375 tis. ton, znamená to, že na nové trhy EÚ tento rok vyviezla navyše 225 tis. ton bravčoviny. Nie je to plná sanácia strát, no určite veľmi významná. Žiaľ, ani to nestačilo k tomu, aby európske ceny ošípaných medziročne citeľne nepoklesli. Súčasná situácia na trhu však vytvorila jeden zaujímavý paradox. Síce EÚ trpí poklesom exportov, avšak súčasne si tento rok našla nové exportné trhy. Ruský zákaz nemôže trvať neustále, keďže krajina je nesebestačná v produkcii bravčoviny a má jej nedostatok. Ak Rusko v roku 2015 znovu otvorí svoj trh EÚ a súčasne si EÚ udrží vyššie ázijské exporty, v budúcom roku by sme mohli vidieť skutočne veľmi silnú exportnú aktivitu zo strany EÚ. A to sa nepochybne prejaví aj na cenách komodity. Nateraz je však odpoveď na otázku: „Kedy Rusko zruší svoj zákaz?“ príliš nejasná.

K 2 EUR/kg jat. hm. už asi nie

Aj keď tu opisujeme pomerne pozitívne budúce vyhliadky cien jatočných ošípaných v EÚ a teda aj v SR, nemyslíme si, že ceny tak skoro dokážu atakovať svoje rekordné vrcholy blízko 2 EUR/kg jat. hm. Aj keby budúcoročné exporty z EÚ výrazne zrýchlili, ceny napokon nemusia príliš presiahnuť tohtoročné úrovne. Dôvodom je skutočnosť, že tohtoročná úroda plodín vo svete je znovu rekordná, čo bude znamenať značné zlacňovanie cien kŕmnych zmesí, a tým aj nákladov na chov ošípaných. Ten si odberatelia nepochybne započítajú do finálnej nákupnej ceny pre poľnohospodárov. Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS) predpokladá, že začiatkom roka 2015 budú ceny kŕmnych zmesí v SR približne o 18 % lacnejšie, ako boli na začiatku roka 2014. Znamenalo by to, že náklady slovenských poľnohospodárov na produkciu by mohli medziročne poklesnúť zhruba o 10 %. To je dobrá správa pre poľnohospodárov. Tento pokles však už tradične býva spravidla započítaný aj v nákupných cenách. A tak ak sa nestane v roku 2015 niečo výnimočné, ceny jatočných ošípaných v SR zrejme vo svojich letných maximám budú atakovať len métu okolo 1,80 EUR/kg jat. hm. Nižšie budúcoročné ceny sú prognózované aj pre Dánsko. Podľa analytika Dánskej rady pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Karstena Flemina by ceny jatočných ošípaných v Dánsku za prvé tri kvartály roka 2015 mali byť v priemere o 5 % nižšie v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014 (priemernú cenu odhaduje na 1,55 EUR/kg jat. hm., pozn. red.: Ceny v Dánsku bývajú spravidla o 5 až 10 centov/kg jat. hm. nižšie ako v SR) a letné budúcoročné maximá na úrovni tých tohtoročných (tohtoročné maximum v EÚ-28: 1,75 EUR/kg jat. hm, pričom podobné hodnoty platia aj pre ceny v SR). Ak by budúci rok skutočne naštartovali silné exporty z EÚ, tak v redakcii predpokladáme, že tohtoročné nákupné ceny by sme budúci rok predsa len mali, aj keď len mierne, prekonať.