Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Oživenie obchodu s agropotravinami v EÚ v máji 2023

04-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Podľa mesačnej správy o obchode s agropotravinárskymi výrobkami, ktorú zverejnila Európska komisia, obchod s agropotravinárskymi výrobkami v EÚ po spomalení v apríli v máji opäť vzrástol (dovoz aj vývoz). Vzhľadom na vyšší nárast vývozu v porovnaní s dovozom sa prebytok agropotravinárskeho obchodu EÚ v máji medzimesačne zvýšil o 2 % a dosiahol +5,2 mld. EUR.

Vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ sa v máji 2023 medzimesačne zvýšil o 8 % a dosiahol 19,4 miliardy EUR (ako v máji 2022). Vývoz od januára do mája 2023 dosiahol celkovú hodnotu 95,7 mld. EUR, čo je o 8 % viac ako v rovnakom období roku 2022.

Vývoz sa v máji zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vo väčšine kategórií výrobkov. Od januára do mája 2023 najväčší nárast kumulatívneho vývozu zaznamenali prípravky z ovocia a zeleniny (nárast o 974 mil. EUR , +25 % oproti roku 2022), cukrovinky a čokoláda (nárast o 645 mil. EUR , +18 %) a prípravky z obilia a mlynské výrobky (nárast o 1,3 mld. EUR ,+15 %).

Hoci väčšinu týchto nárastov možno pripísať vyšším vývozným cenám, rastlinné oleje, olejniny a bielkovinové plodiny a obilniny zaznamenali nárast objemu vývozu o 40 %, 23 % a 16 %.

Tri hlavné destinácie vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ v období od januára do mája boli Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a Čína. Vývoz do Spojeného kráľovstva a Číny sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšil, zatiaľ čo smerom do Spojených štátov a Egypta sa znížil.

Dovoz do EÚ sa v máji tiež zvýšil a dosiahol 14,3 miliardy EUR, čo predstavuje 10 % medzimesačný nárast. Zostal však o 8 % nižší ako v máji 2022. Od začiatku roka 2023 zostal celkový dovoz o 3 % vyšší ako v rovnakom období roka 2022.

Dovoz obilnín sa od januára do mája 2023 zvýšil o 1,7 mld. EUR, pričom jeho objem vzrástol o 48 %. Dovoz cukru sa takmer zdvojnásobil. Dovoz tabaku sa zvýšil o 53 %. Dovoz rastlinných olejov klesol v hodnote aj objeme, podobne ako dovoz zmiešaných potravinových prípravkov. Dovoz margarínu a ostatných olejov a tukov však klesol o 16 %, najmä v dôsledku nižších dovozných cien.

Tri top krajiny pôvodu, z ktorých sa v období od januára do mája dovážali agropotravinárske výrobky do EÚ, boli Brazília, Spojené kráľovstvo a Ukrajina. Dovoz z Ukrajiny sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšil, zatiaľ čo dovoz z Argentíny a Ruska klesol.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agri-food-trade-rebounds-may-2023-2023-08-25_en