Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Divina - domáca trvalo udržateľná potravina

17-08-2023
Ing. Matúš Rajský, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskukmný ústav živočíšnej výroby Nitra

V súvislosti s pandémiou koronavírusu a súvisiaceho lockdownu sa dostala do popredia otázka potravinovej sebestačnosti Slovenska. Medzi domáce trvalo udržateľné potravinové zdroje živočíšneho pôvodu patrí aj divina (syn. zverina). Význam diviny ako hodnotnej potraviny pre človeka, ktorej je v súčasnosti vzhľadom na vysoké stavy raticovej zveri dostatok, vyústil do založenia Komoditnej rady pre zverinu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Divina predstavuje vo výžive človeka hodnotnú prírodnú potravinu, ktorú konzumovali už naši predchodcovia. Na trávenie chudého mäsa sa človek prispôsobil podstatne skôr ako na mäso šľachtených hospodárskych zvierat. Zverina obsahuje bielkoviny s vysokou biologickou hodnotou. V porovnaní s inými druhmi mäsa obsahuje vyšší podiel esenciálnych aminokyselín, ktoré sú pre ľudský organizmus dôležité, lebo tým, že ich nie je schopný sám vytvárať, musí pokrývať ich potrebu z potravy. Obsah vnútrosvalového tuku je nižší ako u mäsa tradičných hospodárskych zvierat. Okrem toho, dietetickou prednosťou tuku obsiahnutého napr. v jelenine je, že obsahuje vysoký podiel polynenasýtených mastných kyselín omega-6 a omega-3, ktoré zároveň dosahujú pre výživu a zdravie človeka vhodnejší vzájomný pomer (1:2), ako iné druhy mäsa. Jelenina obsahuje vysoké množstvo vitamínov skupiny B, najmä B1, B2 a B5. Cholesterol v jelenine je nižší ako u hydiny. Na základe dietetických vlastností je preto možné v kuchyni stavať jeleninu prinajmenšom na úroveň teľaciny alebo hydiny.

Obr. 1

Zverina má vysokú etickú hodnotu a v tomto zmysle vyššiu ako väčšina potravín živočíšneho pôvodu, lebo pri voľne žijúcej zveri sa prakticky nevyskytujú problémy s ochranou zvierat, ktoré môžu vznikať pri určitých spôsoboch chovu, transportu či zabíjania hospodárskych zvierat. Taktiež ekologická hodnota jeleniny je vysoká, lebo na rozdiel od produkcie väčšiny ostatných potravín, a to ako živočíšneho, tak aj rastlinného pôvodu, je zaťaženie životného prostredia zanedbateľné. V prírode si zver vyberá potravu prostredníctvom svojich zmyslov, čiže konzumuje to najkvalitnejšie, kým pri produkcii mäsa z fariem, kde sú zvieratá v intenzívnych chovateľských podmienkach spravidla na malom priestore a bez možnosti výberu.

Poľovníckou činnosťou je využívaný prirodzený prírastok obnoviteľných prírodných zdrojov. Skutočnosť, že sa jedná pritom o hodnotnú potravinu, je dôležitým argumentom, ktorý by sa mal stavať na jedno z popredných miest pri aj zdôrazňovaní významu poľovníctva. Na pultoch našich predajní nachádzame divinu zo zahraničia, a pritom domáci potenciál je dostačujúci, aby pokryl potreby domácich konzumentov.

Ministerstvo pôdohospodárstva prejavilo záujem na zvýšení spotreby zveriny obyvateľmi SR, podobne ako pri jahňacine, pri ktorej sa v posledných rokoch, z dôvodu utlmeného vývozu vo vzťahu k pandémii, podarilo realizovať jahňacinu od slovenských farmárov na domácom trhu.

Spotreba diviny v roku 2021 na 1 obyvateľa Slovenska bola vykázaná na úrovni 1,2 kg, čo predstavuje v rámci celkovej spotreby mäsa 1,7 %. Rok predtým (2020) to bolo 1,1 kg. Pri obhliadnutí sa do minulosti, v roku 2010 to bolo 0,7 kg a v roku 2000 bola vykázaná spotreba zveriny v množstve 0,3 kg (Štatistický úrad Slovenskej republiky). Trend spotreby tohto druhu mäsa je narastajúci (tabuľka 1).

Tab. 1: Spotreba mäsa (kg) na 1 obyvateľa ročne

Tab. 1

Objem vyprodukovanej zveriny z poľovných revírov ovplyvňujú poľovníci lovom. Podľa prieskumu, ktorý sme vykonali medzi poľovníkmi vyplynulo, že nízka výkupná cena za zverinu zo strany spracovateľských podnikov nie je motivujúca na zvýšenie lovu, a niekedy nepokryje skutočné náklady, čiže je možné očakávať, že ročný lov (tabuľka 2), ktorý na Slovensku evidujeme sa už zrejme, za súčasných výkupných cien, výraznejšie nezvýši. Výkupná cena 1,50 eur za 1 kg danielej zveriny (I. akostná trieda) v koži alebo 1,90 eur za 1 kg jelenej zveriny (I. akostná trieda) v koži nie je podľa vyjadrení poľovníkov dostatočná. Najmä keď sa porovná cena pre prvovýrobcu (poľovníka) a cena zveriny na pultoch predajní, vidno rozdiel. Podľa štatistík jasne vidieť, že slovenský konzument preferuje lacnejšie druhy mäsa (bravčové, hydinové), kým spotreba drahšieho hovädzieho klesá. Podobne ako pri kúpe hovädziny budú uvažovať spotrebitelia aj pri kúpe diviny. Zverina má potenciál ako atraktívna doplnková potravina, ktorá nebude konkurovať na pultoch tradičnému mäsu.

Obr. 2

Na Slovensku je celkovo 1884 poľovných revírov lokalizovaných po celom území krajiny. V súčasnosti už funguje predaj zveriny v koži (www.predajdiviny.sk) za prijateľné ceny cca 3 eura za 1 kg.

 

Tab. 2: Lov zveri a produkcia zveriny v koži v poľovníckej sezóne 2020/2021 v poľovných revíroch Slovenska

Tab. 2

Na Slovensku sa vyprodukovalo v poľovných revíroch v sezóne 2020/2021 (1 rok) 6 507 787 kg zveriny v koži (6507,787 ton). Medzi najvýznamnejšie druhy v rámci produkcie patrí jelenia zver 3223,64 ton (takmer 50 %), diviačia zver 2087,960 ton (32,1 %) a danielia zver 638,575 ton (takmer 10 %). Význam malej zveri na produkcii zveriny na rozdiel od dávnejšej minulosti výrazne poklesol.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Minimalizácia dopadov COVID 19 prostredníctvom cielenej výživy a potravinová bezpečnosť v podmienkach pandémie, 313011AVA9, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.