Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Upozornenie na prvý výskyt vírusu kučeravosti listov rajčiaka New Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus) v podmienkach Slovenska

14-09-2022
Ing. Ivana Bugriová | [email protected]
ÚKSÚP v Bratislave

V priebehu roka vykonávajú rastlinolekárski inšpektori Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len ,,ÚKSÚP“) monitoring vírusu kučeravosti listov rajčiaka New Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus). Výsledky odobratých vzoriek odhalili prvý výskyt tohto vírusu aj na našom území, a to v okrese Košice – okolie na dyni červenej. V dôsledku toho, že vírus kučeravosti listov rajčiaka New Delhi je karanténnym škodcom Únie, ÚKSÚP nariadil dotknutému subjektu rastlinolekárske opatrenia, ktorých cieľom bude karanténneho škodcu eradikovať.

Informácie o víruse kučeravosti listov rajčiaka New Delhi

Prvý výskyt uvedeného vírusu bol hlásený z Indie. Po jeho objavení čoskoro nahlásili výskyty aj ďalšie ázijské krajiny, ako Pakistan a Thajsko. V súčasnosti je známe, že sa vírus vyskytuje aj v iných ázijských krajinách, ako napríklad Bangladéš, Indonézia, Irán, Filipíny, Srí Lanka a Taiwan. Prvý výskyt z Afriky je známy z roku 2015, konkrétne z Tuniska. Aktuálne je známa prítomnosť v severnej Afrike (Alžírsko, Maroko a Tunisko) a tiež na Seychelách.

V podmienkach Európskej únie sú známe výskyty z Grécka, Talianska, Portugalska a Španielska. Posledná menová krajina bola prvou, ktorá vírus na svojom území spozorovala. Vírus bol na území Estónska a Francúzska eradikovaný.

Obr. 1

Obr. 1: Prítomnosť vírusu na uhorke
(https://gd.eppo.int/taxon/TOLCND/photos)

Tomato leaf curl New Delhi virus napáda predovšetkým rastliny z čeľade ľuľkovitých (Solanaceae) a tekvicovitých (Cucurbitaceae). Niektoré burinné druhy rastlín môžu predstavovať rezervoáre vírusu. Vírus bol pôvodne zistený na rajčiakoch (Solanum lycopersicum), baklažánoch (Solanum melongena), paprike (Capsicum spp.) a zemiakoch (Solanum tuberosum). Napáda aj mnoho ďalších druhov rastlín, ako napríklad dyňu červenú (Citrullus lanatus), uhorku (Cucumis spp.), sóju (Glycine max), mrkvu (Daucus carota), tekvicu (Cucurbita spp.), okru (Abelmoschus esculentus), beninkázu voskovú (Benincasa hispida), lufu valcovitú (Luffa aegyptiaca), momordiku horkú (Momordica charantia), chryzantému pravú (Chrysanthemum indicum), mak siaty (Papaver somniferum), pupenec roľný (Convolvulus arvensis), durman obyčajný (Datura stramonium), ďatelinu plazivú (Trifolium repens), fľaškovec obyčajný (Lagenaria siceraria), Momordica dioica, uharkovec obyčajný (Trichosanthes cucumerina), Benincasa fistulosa, papája melónová (Carica papaya), katarant ružový (Catharanthus roseus), Cestrum nocturnum, Coccinia grandis, Crossandra infundibuliformis, cyamopsis paľadencový (Cyamopsis tetragonoloba), georgína premenlivá (Dahlia pinnata), bavlník chlpatý (Gossypium hirsutum), ibištek konopný (Hibiscus cannabinus), Jasminum multiflorum. Jatropha, Parthenium hysterophorus, Sauropus androgynus, chajota jedlá (Sechium edule),  aksamietnica vzpriamená (Tagetes erecta), Vigna radiata, akalyfa indická (Acalypha indica), kalotropa štíhla (Calotropis procera), mrlík biely (Chenopodium album), mrlík obrovský (Chenopodium giganteum), podenka bengálska (Commelina benghalensis), tekvičník striekavý (Ecballium elaterium), Eclipta prostrata, Euphorbia hirta, Phyllanthus niruri, Physalis minima, Rumex dentatus, ľuľok čierny (Solanum nigrum) a mlieč zelinný (Sonchus oleraceus).

Obr. 2

Obr. 2: Symptómy na uhorke žltej (Cucumis melo)
(https://gd.eppo.int/taxon/TOLCND/photos)

Poškodenie spôsobené týmto vírusom na rôznych hostiteľských rastlinách je všeobecne charakterizované ako žltá mozaika, žilové opuchy, zakrpatenie plodín a zvinovanie listov. Na plodoch tekvíc boli pozorované nerovnosti pletiva a pozdĺžne praskliny. Keď sa na plodiacich rastlinách objaví infekcia vírusom v skorom štádiu, zasiahnuté rastliny sú silne zakrpatené a plody sú výrazne poškodené.

Vírus je prenášaný polyfágnou molicou Bemisia tabaci, ktorá sa v podmienkach Slovenskej republiky zatiaľ nevyskytuje. Akonáhle je vírus prenesený na hostiteľskú rastlinu, spustí sa vírusová replikácia. Šíri sa hostiteľskými rastlinami určenými na výsadbu, ale tiež napr. infikovanými rezanými kvetmi.

Nahlasovanie podozrení z výskytu

V prípade podozrenia na výskyt tohto škodcu je nevyhnutné kontaktovať ÚKSÚP, a to telefonicky na telefónnom čísle 02/59 88 03 45, e-mailom na [email protected] alebo písomne na adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Odbor ochrany rastlín
Matúškova 21
833 16 Bratislava.

V prípade ďalšieho potvrdenia výskytu vydá ÚKSÚP rastlinolekárske opatrenia, ktorých cieľom bude eradikovať tohto karanténneho škodcu Únie na ďalšom území.

Viac informácií o karanténnom víruse nájdete na nižšie uvedenom odkaze:
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1904