Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Zmena klímy je hlavnou hrozbou pre čmeliaky

27-10-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of Florida)

Nový výskum od tímu vedcov z oblasti Štátnej univerzity na Floride a ich spolupracovníkov pomáha vysvetliť spojitosť medzi meniacou sa globálnou klímou a dramatickým poklesom populácie čmeliakov na celom svete. V štúdii zverejnenej v časopise Ecology Letters, výskumníci skúmajú tri subalpínske druhy čmeliakov v skalnatých horách v Colorade a zistili, že pre niektoré čmeliaky zmena klímy znamená, že nemajú k dispozícii dostatok  kvetov, ktoré môžu opeľovať. Tím skúmal reakcie čmeliakov na priame a nepriame účinky zmeny klímy.

Ako sa globálna klíma postupne mení, začínajú sa jemne presúvať aj sezónne cykly. V skalnatých horách to znamená skoré sneženie a predĺženú kvitnúcu sezónu. Na povrchu sa tieto klimatické zmeny zdajú byť pre čmeliaky prínosom - dlhšia kvitnúca sezóna môže naznačovať väčšiu príležitosť na zdroje krmiva hladných včiel. Keď sa sneh roztopí skôr a kvitnúca sezóna sa predlžuje, dostupnosť kvetov je nižšia, čo má za následok celkový nedostatok potravín, ktorý súvisí s poklesom počtu obyvateľov.

Obr. 1: Bombus bifarius

Obr. 1: Bombus bifarius

Keď výskumníci premýšľajú o vplyve  kvetov na včely, zvyčajne považujú za najdôležitejšie množstvo kvetov, ale zistili, že pre čmeliaky sú najdôležitejšie sezóny. Čím je väčšia dostupnosť, tým viac včiel sa môže kŕmiť, kolónie sa zväčšujú a narastá aj ich populácia. Dlhšie obdobia kvitnutia sú dôsledkom predchádzajúceho sneženia, ale množstvo kvetov sa celkovo nezmenilo. Pokles populácie čmeliakov na celom svete je už dávno príčinou alarmu medzi ochranármi prírody, ktorí vidia klesajúce počty bzučiacich opeľovačov ako výsledok zmien klímy. Tieto najnovšie zistenia prispievajú k rastúcemu počtu dôkazov o vážnych ekologických dôsledkoch zmeny klímy.

Pokles populácie čmeliakov by mal byť varovaním pred rozsiahlymi škodlivými účinkami klimatických zmien. Opeľovače majú ročné životné cykly, takže ich populácie vykazujú rýchle reakcie na zmeny a mnoho druhov žije vo vyšších nadmorských výškach a oblastiach, kde je zmena klímy najdramatickejšia. Škody spôsobené zmenou klímy na populáciách globálnych opeľovačov sú obzvlášť dôležité pre vedcov, keďže tieto druhy sú rozhodujúce pre poľnohospodársku produktivitu a život prirodzených rastlinných spoločenstiev. Keď výskumníci pracujú na lepšom pochopení vzťahu klimatických zmien a ich ekologických účinkov, je nemožné ignorovať vzťah medzi zdravím opeľovačov a zmenou klímy.

Druhy opeľovačov na celom svete klesajú, ale stále sa dozvedáme, čo môže spôsobiť ich poklesy. Tento výskum pomáha potvrdiť dlho predpokladané spojenie medzi zmenou klímy a poklesom populácie čmeliakov, zistenia naznačujú ťažšiu cestu pre ochranárov, než sa predpokladalo. V prípade včiel musíme predovšetkým zabezpečiť, aby mali k dispozícii dostatok zdrojov potravy v podobe kvetov počas celej sezóny.

Journal Reference: Jane E. Ogilvie, Sean R. Griffin, Zachariah J. Gezon, Brian D. Inouye, Nora Underwood, David W. Inouye and Rebecca E. Irwin. Interannual bumble bee abundance is driven by indirect climate effects on floral resource phenology. In Ecology letters, DOI: 10.1111/ele.12854

Spracoval: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.