Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Trávne porasty v chove dojčiacich kráv

15-05-2024
Ing. Zuzana Dugátová; Ing. Vladimíra Vargová, PhD. | [email protected]
NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica