Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Agropotravinársky obchod v EÚ naďalej vykazuje výrazný rast v porovnaní s rokom 2020

11-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Za január až september 2021 (v porovnaní s rovnakým obdobím 2020)

 • Celková hodnota agropotravinárskeho obchodu EÚ (vývoz plus dovoz) predstavovala 239,5 mld. EUR (nárast o 6,1 %),
 • Vývoz sa zvýšil o 8 % na 145,2 mld. EUR,
 • Dovoz sa zvýšil o 3,5 % na 94,2 mld. EUR,
 • Celkový prebytok agropotravinárskeho obchodu bol 51 mld. EUR (nárast o 17 %).

Vývoz

Podľa krajín

 • Hodnota exportu do Spojených štátov vzrástla o 2,3 mld. EUR (o 15 %, najmä víno, liehoviny a likéry, čokoláda a cukrovinky).
 • Vývoz do Južnej Kórey sa zvýšil o 593 mil. EUR vyšší (najmä vína, bravčového mäsa, pšenice a súraže).
 • Vývoz do Švajčiarska vzrástol o 570 mil. EUR.
 • Vývoz do Číny vzrástol o 504 mil. EUR (vývoz bravčového mäsa však klesol o 525 mil. EUR, t.j. o 13 %).
 • Export do Spojeného kráľovstva vzrástol o 166 mil. EUR alebo 0,5 %.
 • Výrazný pokles bol zaznamenaný v hodnote vývozu do Saudskej Arábie (o 447 mil. EUR), Hongkongu (o 141 mil. EUR) a Kuvajtu (o 115 mil. EUR).

Podľa komodít

Zvýšila sa hodnota vývozu:

 • vína (o 2,9 mld. EUR, t.j. o 30 %),
 • liehovín a likérov (o 1,3 mld. EUR, t.j. o 28 %),
 • repkových a slnečnicových olejov (o 751 mil. EUR),
 • čokolády a cukroviniek (o 599 mil. EUR).

Klesla hodnota vývozu:

 • dojčenskej výživy (o 757 mil. EUR),
 • pšenice (o 390 mil. EUR).

Dovoz

Podľa krajín

 • Agropotravinársky dovoz z Brazílie vzrástol o 1,4 mld. EUR, t.j. 16 %.
 • Zvýšil sa aj dovoz z Indonézie (o 601 mil. EUR), Argentíny (o 545 mil. EUR), Austrália (o 541 mil. EUR) a Indie (o 388 mil. EUR).
 • Dovoz zo Spojeného kráľovstva klesol o 2,9 mld. EUR, t.j. o 27 % (najmä tropické ovocie, orechy a koreniny).
 • K poklesu došlo aj v dovoze zo Spojených štátov (o 570 mil. EUR), Kanady (o 218 mil. EUR), Nového Zélandu (o 111 mil. EUR) a Moldavska (o 105 mil. EUR).

Podľa komodít

Zvýšila sa hodnota dovozu:

 • olejových pokrutín (o 1,2 mld. EUR),
 • sójových bôbov (o 1,2 mld. EUR),
 • palmového oleja a oleja z palmových jadier (o 723 mil. EUR).

Klesla hodnota dovozu:

 • tropického ovocia, orechov a korenín (o 545 mil. EUR),
 • ovocných štiav (o 199 mil. EUR),
 • vína, vermútu, jablčného muštu a octa (o 168 mil. EUR).

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-continues-show-notable-growth-compared-2020-2022-jan-04_en