Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Výhľad poľnohospodárstva EÚ na roky 2021-31

04-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia publikovala výhľadovú správu pre poľnohospodárstvo EÚ na obdobie rokov 2021-2031.

Zo správy vyplýva niekoľko základných prognóz:

Poľnohospodárska pôda, obilniny, bielkovinové plodiny

Celková výmera poľnohospodárskej pôdy bude počas výhľadového obdobia mierne klesať, pričom lesná plocha ju do roku 2031 prevýši. Tento trend podporuje aj uznanie úlohy lesov pri ukladaní uhlíka.

Očakáva sa, že produkcia obilnín EÚ bude klesať v dôsledku nižšej spotreby krmiva. Naproti tomu produkcia bielkovinových plodín výrazne porastie vďaka ich prínosu pre životné prostredie.

Mäso, mlieko a mliečne výrobky

Obavy spotrebiteľov o životné prostredie a klimatické zmeny vyústia do väčšej pozornosti venovanej výrobnému procesu a pôvodu mäsových výrobkov.

Očakáva sa, že produkcia organického mlieka porastie, čo prinesie vyššiu ekonomickú hodnotu pre výrobcov, prínos pre životné prostredie a zlepší životné podmienky zvierat.

V rámci prvého scenára zníženia celkovej spotreby tukov v EÚ na odporúčanú úroveň Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa očakáva pokles produkcie masla, syra a bravčového mäsa. Časť ušlej spotreby v EÚ bude kompenzovať vývoz.

V druhom scenári, v ktorom Čína dosiahne sebastačnosť v mäse a mliečnych výrobkoch, je najviac postihnuté bravčové mäso z EÚ, čo vedie k poklesu produkcie a cien a nižšie domáce ceny následne vedú k zvýšeniu spotreby.

Ovocie a zelenina, víno, olivový olej

Zvyšovanie povedomia v oblasti zdravia podporí konzumáciu ovocia a zeleniny, zatiaľ čo zmena životného štýlu  ovplyvní sektor vína. Nová generácia spotrebiteľov, ktorí si viac uvedomujú potrebu konzumácie alkoholu s mierou, zvyšuje dopyt po vínach s nižším obsahom alkoholu a šumivých vínach. Klimatické zmeny budú naďalej výzvou pre olivový olej, ale využívanie odolných odrôd by malo zabezpečiť životaschopnosť odvetvia.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agricultural-outlook-2021-31-climate-change-challenge-olive-oil-and-wine-while-demand-fruit-and-vegetables-adapts-health-concerns-2021-dec-09_en

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agricultural-outlook-2021-31-potential-impact-eu-fat-consumption-reduction-and-chinese-self-sufficiency-meat-and-dairy-2021-dec-09_en

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agricultural-outlook-2021-31-sustainability-and-health-concerns-shape-agricultural-markets-2021-dec-09_en

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agricultural-outlook-2021-31-lower-demand-feed-impact-arable-crops-2021-dec-09_en