Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Komisia začala verejnú konzultáciu o preskúmaní obchodných noriem EÚ pre poľnohospodárske výrobky

09-06-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia začala verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je zhromaždiť názory na politické možnosti možnej revízie obchodných noriem EÚ pre poľnohospodárske výrobky. Konzultácia sa zameriava najmä na potenciál obchodných noriem zvýšiť ponuku udržateľných výrobkov a zefektívniť súčasné právne predpisy. Konzultácia je otvorená 12 týždňov, od 8. júna do 31. augusta 2021.

Zameriava sa na subjekty v potravinovom dodávateľskom reťazci, ako sú výrobcovia, obchodníci, maloobchodníci a ich združenia, spotrebitelia, organizácie občianskej spoločnosti a vnútroštátne orgány.

Obchodné normy stanovujú kvalitu výrobkov, ktoré sa predávajú spotrebiteľom prostredníctvom povinných pravidiel alebo voliteľných vyhradených pojmov. Pri definovaní jednotných obchodných znakov sa spoliehajú na technické špecifikácie výrobkov. Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky, týka sa to klasifikácie čerstvosti alebo veľkosti, prezentácie, označovania, balenia atď. Ale parametre produktu sa môžu týkať aj metód postupu a výroby. Obchodné normy stanovujú minimálne požiadavky na kvalitu výrobkov, s ktorými sa obchoduje a špecifikujú vlastnosti výrobkov, ktoré sa predávajú pomocou špecifických pojmov (napr. „voľný výbeh“ pre hydinové výrobky).

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-public-consultation-review-eu-marketing-standards-agricultural-products-2021-jun-08_en