Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

Komisia rozširuje balík podporných opatrení pre vinársky sektor

29-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia prijala predĺženie platnosti výnimočných opatrení na podporu vinárskeho sektoru o jeden rok, takže tieto opatrenia budú uplatniteľné do 15. októbra 2021 so spätnou platnosťou od 16. októbra 2020. Vinársky sektor bol ťažko zasiahnutý následkami krízy Covid-19, ktorá spôsobila zatvorenie reštaurácií a barov v celej EÚ, obmedzenia a zrušenia osláv, ako aj rýchle zmeny v dopyte. Clá USA na víno z EÚ tiež prispeli k ťažkostiam, ktorým čelí tento trh, obmedzením vývozu do USA v súvislosti so sporom medzi Airbusom a Boeingom.

Cieľom opatrení prijatých v roku 2020 je maximalizácia využitia rozpočtu dostupného v rámci národných podporných programov pre víno.

Komisia predlžuje tieto výnimočné opatrenia:

  • Podpora krízovej destilácie a skladovania a zálohové platby: tieto opatrenia umožňujú stiahnutie vína z trhu EÚ, čím sa obmedzí nepriaznivý vplyv na ceny a zlepšia finančné toky prevádzkovateľov. Členské štáty môžu poskytovať zálohové platby až do výšky 100% nákladov, čo im umožňuje plné využitie prostriedkov z ich národných podporných programov a rýchlejšie uvoľnenie tlaku na trhu.
  • Vyšší príspevok Európskej únie: príspevok Európskej únie na všetky opatrenia národných podporných programov vo vinárskom sektore môže dosiahnuť 70%, čo predstavuje nárast o 20%.
  • Zvýšená flexibilita v rámci programov podpory trhu: to zahŕňa napríklad zvýšenú flexibilitu nástrojov na kontrolu produkčného potenciálu, takzvaný nástroj na zelený zber a možnosť pre členské štáty prispôsobiť svoje podporné programy pre víno a pre príjemcov prispôsobiť svoje činnosti podľa potreby.

Vzhľadom na bezprecedentné výzvy spôsobené pandémiou Covid-19 bol v máji 2020 prijatý prvý balík opatrení. Tieto opatrenia boli doplnené druhým balíkom pre vinársky sektor prijatým v júli 2020.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-extends-package-support-measures-wine-sector-2021-jan-28_en