Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

COVID-19: Komisia vyhlasuje dve ďalšie výzvy na predloženie návrhov propagačných programov

03-07-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

S cieľom podporiť obnovu agropotravinárskeho sektora z krízy COVID-19 Komisia vyhlásila dve výzvy na predloženie návrhov na propagačné programy. Tieto výzvy dopĺňajú výnimočné opatrenia na podporu trhu, ktoré nedávno prijala Európska komisia.

Ovocie a zelenina, víno, živé rastliny, mlieko a mliečne výrobky a zemiaky určené na úpravu sú sektory oprávnené na podporu propagácie vo výške 10 miliónov EUR (5 miliónov EUR pre kombinované programy a 5 miliónov EUR pre jednoduché programy). Tieto výzvy sa zameriavajú na odvetvia, ktoré kríza postihla najviac. Propagačné programy sa budú musieť implementovať v EÚ alebo v akejkoľvek tretej krajine, a to po dobu jedného roka.

Je to po prvýkrát, čo Komisia vyhlasuje takéto výzvy, možné v prípade vážneho narušenia trhu a keď sa propagačné akcie považujú za primeranú reakciu na situáciu. Kríza COVID-19 mala výrazný vplyv na konkrétne agropotravinárske odvetvia, najmä v dôsledku rýchlych zmien dopytu a zatvorenia reštaurácií, barov a kaviarní v celej EÚ.

Tieto dve výzvy budú otvorené do 27. augusta 2020. Jedna výzva je určená pre „jednoduché“ programy, ktoré môže predložiť jedna alebo viac organizácií z tej istej krajiny EÚ. Druhá je určená pre „kombinované“ programy, ktoré môžu predkladať najmenej dve národné organizácie z najmenej dvoch členských štátov alebo jedna alebo viac európskych organizácií.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/covid-19-commission-launches-two-additional-calls-promotion-programme-proposals-2020-jun-30_en

Výzva na prekladanie návrhov- kombinované programy

Výzva na predkladanie návrhov- jednoduché programy