Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

COVID-19: Zvýšenie pomoci poľnohospodárom z fondu rozvoja vidieka

22-06-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

Európsky parlament v piatok schválil navýšenie krízovej pomoci, ktorú budú môcť štáty Únie už čoskoro vyplatiť poľnohospodárom a malým agropotravinárskym podnikom z fondu rozvoja vidieka EÚ.

Nová právna úprava, ktorú poslanci schválili, umožní vládam členských štátov využiť dosiaľ nevyčerpané prostriedky EÚ z ich programov rozvoja vidieka na vyplatenie jednorazových paušálnych kompenzácií pre farmárov a malé podniky - pôsobiace napríklad v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov, ktoré výrazne zasiahla kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19. Toto mimoriadne a časovo obmedzené opatrenie zamerané na cielenú podporu likvidity za účelom udržania výroby bude financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV):

  • strop kompenzácií určených pre krízou najviac zasiahnutých poľnohospodárov dosiahne úroveň 7.000 € ( o 2.000 € viac, ako pôvodne navrhovala Európska komisia),  malé agropotravinárske podniky by mohli získať podporu do 50.000 €;
  • strop pre celkový objem pomoci zvýšený na 2% rozpočtu programov rozvoja vidieka (Európska komisia pôvodne navrhovala stanoviť strop na úrovni 1%);
  • predĺženie lehoty na vyplatenie kompenzácií z 31. decembra 2020 na 30. júna 2021. Žiadosti o podporu však budú musieť byť schválené kompetentnými vnútroštátnymi orgánmi do 31. decembra 2020.

Parlamentom schválený text nariadenia musí ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Následne bude nová legislatívna úprava zverejnená v Úradnom vestníku EÚ a ihneď potom vstúpi do platnosti.

Mimoriadne opatrenie navrhla Európska komisia ako súčasť širšieho balíka opatrení, ktorých cieľom je pomôcť poľnohospodárom a agropotravinárskemu sektoru vysporiadať sa s následkami pandémie ochorenia COVID-19. Výbor EP pre poľnohospodárstvo v snahe urýchliť proces schvaľovania pomoci požiadal plénum, aby sa návrhom zaoberalo v skrátenom legislatívnom konaní - prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20200615IPR81231/covid-19-zvysenie-pomoci-polnohospodarom-z-fondu-rozvoja-vidieka