Novinky

Index cien potravín FAO v decembri klesol

11-01-2024
(zdroj: www.fao.org)

Jedlý hmyz – potemník múčny (Tenebrio molitor)

10-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vyhnite sa zhutňovaniu pôdy - pneumatiky sú rozhodujúce

08-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agropotravinársky obchod EÚ v septembri 2023

05-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Nové pravidlá označovania vín

05-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Vtáčia chrípka: oneskorenie nárastu počtu prípadov, vyššie riziko sa očakáva aj v nasledujúcich mesiacoch

04-01-2024
(zdroj: mpsr.sk)

Výskum a pestovanie pšenice v podmienkach ekologického poľnohospodárstva - ECOBREED

03-01-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany; BIOMILA SK, s.r.o.

Kvalita odrôd pšenice na Slovensku dopestovaná v konvencii - monitoring a v ekológii – projekt ECOBREED v rokoch 2022 a 2023

02-01-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany; BIOMILA SK, s.r.o.

Poľnohospodárske stavby a požiadavky na ich umiestnenie

02-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Hyalesthes obsoletus (Cixiidae) ako významný prenášač patogénu ochorenia stolbur

15-12-2023
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Víno Chudý, s.r.o. Vinohrady nad Váhom; 3 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre