Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Ošípané

Produkcia a výpočet emisií v chove ošípaných

02-11-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, august 2016, str.18)

Robotizované čistenie objektov pre chov ošípaných

03-06-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve, 3/2016, str. 20-24)

Ekonomika chovu ošípaných sa medziročne zlepšila, ale na zisk môžu pomýšľať len tí najlepší

18-03-2015
NPPC - VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov, október 2014, str. 30-31)

Ceny jatočných ošípaných ovplyvnil ruský importný zákaz

24-02-2015
(zdroj: Slovenský chov, október 2014, str. 29-30)

Zníženie spotreby krmiva u výkrmových prasiat po aplikácii probiotika s Enterococcus faecium

05-12-2013

V tomto roku môže rentabilitu v chove ošípaných zabezpečiť len spojenie špičkovej úžitkovosti a úspory vlastných nákladov

07-11-2013
Slovenský chov, október 2013, str. 27-29

Súčasná úroveň chovu ošípaných v Slovenskej republike

09-10-2013

Perspektívy ultrazvukovej metódy a počítačovej analýzy obrazu pri odhade podielu intramuskulárneho tuku vo svalovine ošípaných

09-10-2013