Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Stanovenie voľného a celkového oxidu siričitého

23-06-2015
ÚKSÚP, Bratislava

Múčnatka - jedna z najškodlivejších chorôb viniča hroznorodého nielen v roku 2014 a ochrana proti nej

15-12-2014
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Je to víno "bretty"?

07-11-2014
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava
(zdroj: Vinič a víno 2/2014)

Animální tóny v červených vínech

30-10-2014
Ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Hon na mineralitu

30-10-2014
Ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Ako ďalej proti múčnatke viniča? Prevencia!

17-09-2014
(zdroj: Roľnícke noviny č. 21/2014)

Diskusia úpadok slovenského vinohradníctva nezastaví

10-07-2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
(zdroj: Vinič a víno 1/2014, str. 24-25)

Stanovenie ťažkých kovov v listoch viniča hroznorodého

03-04-2014

Biologické odbourání kyselin

31-03-2014

Vliv různých metod zákvasu moštů na parametry vína

09-01-2014