Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Je to víno "bretty"?

07-11-2014
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava
(zdroj: Vinič a víno 2/2014)

Animální tóny v červených vínech

30-10-2014
Ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Hon na mineralitu

30-10-2014
Ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Ako ďalej proti múčnatke viniča? Prevencia!

17-09-2014
(zdroj: Roľnícke noviny č. 21/2014)

Diskusia úpadok slovenského vinohradníctva nezastaví

10-07-2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
(zdroj: Vinič a víno 1/2014, str. 24-25)

Stanovenie ťažkých kovov v listoch viniča hroznorodého

03-04-2014

Biologické odbourání kyselin

31-03-2014

Vliv různých metod zákvasu moštů na parametry vína

09-01-2014

Dávno pestované odrody viniča - Ortliebske

12-12-2013

Komparácia vybraných ukazovateľov kvality slovenských ekologických a konvenčných vín

19-11-2013