Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Fosforečné hnojenie vo výžive trávnych porastov

27-05-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Príprava trávneho porastu v jarnom období

11-05-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej

24-04-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Príprava trávnych porastov na vegetačnú sezónu

23-03-2020
NPPC - VÚTPHP Banská Bystrica

Príprava pôdy a sejba jarných plodín – predpoklady úspešného pestovania

26-02-2020
NPPC – VÚRV Piešťany

Matečná chce zakázať pestovanie GMO na území Slovenska

25-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Integrovaná produkcia ako riešenie pre špeciálnu rastlinnú výrobu

07-01-2020
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

Kvalita fytomasy z biotopov vlhkých lúk

13-12-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Poľnohospodárstvo 2030 - techniky, stratégie, vízie rastlinnej výroby zajtrajška

11-11-2019
Julius Kühn-Institute, Institute for Application Techniques in Plant Protection, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Nemecko/Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Využitie termovízie v diagnostike sušiarní

23-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre