Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocie

Smerovanie šľachtenia marhúľ vo svete. Vrátia sa marhule do našich sadov?

06-06-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Sady a vinice 1/2017, str. 15-17)

Národný monitorovací program 2016 v sadoch a vinohradoch

03-05-2017
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Novinky v sortimente rakytníka

21-03-2017
Kohaplant, spol. s r.o. Levice
(zdroj: Sady a vinice, 5-6/2016, str. 20-22)

Ovocnářství a vinařství střední Evropy v kontextu měnícího se klimatu

07-03-2017
Mendelova univerzita v Brně, Ústav agrosystémů a bioklimatologie
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2016, str. 28-29)

Moderné typy výsadieb - všeobecná charakteristika, vybrané typy rezu, štíhle vreteno jabloní

05-09-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva

Odrody černíc

23-08-2016

Pestovanie černíc

23-08-2016

Odrody malín

16-08-2016

Pestovanie malín

16-08-2016

Pestovanie jahôd

23-05-2016