Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocie

Odrody malín

16-08-2016

Pestovanie malín

16-08-2016

Pestovanie jahôd

23-05-2016

Odrody jahôd

23-05-2016

Predpoklady rozvoja ovocinárstva na Slovensku do roku 2020

16-05-2016
ÚKSÚP Veľké Ripňany, Odbor ovocinárstva a IP
(zdroj: Sady a vinice, 1/2016, str. 20-21)

PSA - bakteriální choroba aktinídie (rakovinné odumírání kiwi)

09-05-2016
Mendelova univerzita v Brně

Řez velkoplodých aktinídií (kiwi)

04-05-2016
Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Sady a vinice 1/2016, str. 8-9)

Pestovanie egrešov

26-01-2016

Odrody egrešov

26-01-2016

Zakladanie ovocných sadov

04-09-2015
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre