Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocie

Odrody egrešov

26-01-2016

Zakladanie ovocných sadov

04-09-2015
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre

Obsahové látky v ovocí a ich vlastnosti

19-06-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI